Aktualności

Walne Zgromadzenie 2022

Szanowni Państwo!

 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Mistrzejowice” zawiadamia, że  Walne Zgromadzenie podjęło
w głosowaniu korespondencyjnym oraz przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość następujące uchwały:

  • Uchwała nr 1 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej  „Mistrzejowice” za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. Za uchwałą głosowało 99,00%.
  • Uchwała nr 2 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 r. Za uchwałą głosowało 99,14%.
  • Uchwała nr 3 w sprawie: podziału nadwyżki bilansowej (zysku netto) uzyskanej w 2021 r. Za uchwałą głosowało 98,28%.
  • Uchwała nr 4 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Mistrzejowice” za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. Za uchwałą głosowało 98,14%.
  • Uchwała nr 5 w sprawie: montażu monitoringu wizyjnego na zewnątrz oraz wewnątrz budynków mieszkalnych należących do zasobów Spółdzielni. Za uchwałą głosowało 82,52%.

Z treścią Uchwał Walnego Zgromadzenia można zapoznać się w siedzibie Spółdzielni, os. Tysiąclecia 42 pok. nr 7, w godzinach jej pracy.

Zarząd oraz Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Mistrzejowice” bardzo dziękują wszystkim Członkom Spółdzielni za aktywny udział w głosowaniu nad ww. uchwałami. 

Kontakt

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Mistrzejowice"

os. Tysiąclecia 42, 31-610 Kraków

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Nasz FanPage