Aktualności

Dział Techniczny SMM informuje Państwa, że w wyniku prac odkrywkowych, przeprowadzonych na obiekcie, stwierdzono, że ściany zawierające ciągi spalinowe zostały posadowione na elementach konstrukcyjnych budynku co uniemożliwia wykonanie bezpośredniego zejścia rurarzu do poziomu piwnicy w świetle ciągu spalinowego.

Wykonanie odsadzki, mającej na celu ominięcie elementów konstrukcyjnych budynku wiązało by się z dewastacją łazienek mieszkań na parterze i poniesieniem znacznych kosztów na przywrócenie ich do stanu pierwotnego, co ze względu na ograniczony budżet zadania oraz niechęć lokatorów do tego typu ingerencji w mieszkanie, zostało odrzucone.

Mając na uwadze powyższe ustalono, że instalacja ciepłej wody zostanie poprowadzona w świetle klatki schodowej, pomieszczenia „wózkowni” co pozwoli na wykonanie tylko jednego układu pomiarowego na mieszkanie oraz na ewentualne wykonanie podłączenia instalacji w kuchniach.

Zakres prac związanych z rozprowadzeniem instalacji c.w.u. w Państwa mieszkaniach będzie polegał na przeprowadzeniu jednej rury od korytarza do łazienki i podłączeniu jej w miejsce przyłącza „piecyka łazienkowego”.

Takie rozprowadzenie instalacji po budynku zapewnia również możliwość podłączenia mieszkań, chcących korzystać z c.w.u., niezależnie do zgody lub jej braku na wykonanie instalacji w mieszkaniach pozostałych lokatorów.

Lokatorzy, którzy nie chcą przyłączyć się do instalacji c.w.u. mogą wystąpić do Spółdzielni o zamienny montaż w mieszkaniu elektrycznego podgrzewacza pojemnościowego wody ze względu na całkowity zakaz użytkowania gazowych podgrzewaczy w łazienkach. Podgrzewacze dostarczy i zamontuje Spółdzielnia.

Takie rozwiązanie skutkować będzie tym, że w przypadku późniejszej chęci przyłączenia się do instalacji c.w.u., lokator będzie musiał ponieść koszty  jej wykonania.

Celem ustalenia szczegółów rozprowadzenia instalacji w Państwa mieszkaniach prosimy o kontakt z biurem firmy „Montaż” pod nr telefonu 12 415-03-86.

Przewidywany termin zakończenia prac został ustalony na połowę Października 2015r.

Realizując postanowienia Statutu Naszej Spółdzielni, informujemy, że w Module Obsługi Lokatora (M.O.L.) zostały opublikowane protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej i Zarządu. Protokoły widoczne są tylko dla Członków Spółdzielni.

Chcąc przeczytać protokoły należy, po zalogowaniu się do M.O.L., wejść do zakładki Informacje / Ogłoszenia.

Jednocześnie zachęcamy Państwa do korzystania z M.O.L. jako źródła informacji o działalności Naszej Spółdzielni.

W związku licznymi głosami mieszkańców, dotyczącymi niejasnego sposobu prowadzenia postępowania przetargowego na remont parkingów i wymianę altan śmietnikowych przy budynkach nr 9 i 10 na os. Złotego Wieku, informuję, że protokoły z przebiegu postępowania są do wglądu, dla Członków Spółdzielni, on-line w systemie M.O.L. oraz, po wcześniejszym umówieniu się, w Dziale Technicznym SMM.

Zapewniam Państwa, że zależy mi na wyjaśnieniu wszelkich Państwa wątpliwości i niejasności w przedmiotowej sprawie.

Z poważaniem
Z-ca Prezesa Zarządu
Michał Smagowicz

Kontakt

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Mistrzejowice"

os. Tysiąclecia 42, 31-610 Kraków

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Nasz FanPage