Archiwalne

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Mistrzejowice” z siedzibą w Krakowie,
os. Tysiąclecia 42  ogłasza  przetarg pisemny nieograniczony ofertowy  na najem:

Lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej 95,80 m2  
w os. Złotego Wieku 14

 1. Opis lokalu:

Lokal użytkowy zlokalizowany w pawilonie handlowym, całkowita powierzchnia najmu wynosi 95,80 m2

 1. Wysokość stawki wywoławczej najmu wynosi: 35,00 zł/m2/m-c+ podatek VAT

Cena wywoławcza najmu lokalu za miesiąc wynosi netto 3 353 zł/m-c+ podatek VAT.
Stawka nie obejmuje opłat za media (woda, c.o., energia elektryczna, wywóz nieczystości).

 1. Warunkiem udziału w przetargu jest:
 • Wniesienie wadium w wysokości 3 500,00 zł (słownie: trzy tysiąc pięćset złotych) Wpłata wadium w kasie Spółdzielni lub na konto S.M. Mistrzejowice PKO BP II O/Kraków 75 1020 2906 0000 1602 0014 1135 do dnia 05.09.2019r. (czwartek) do godz. 1000 z dopiskiem „ Przetarg – lokal użytkowy os. Złotego Wieku 14 „
 • Złożenie oferty wg załącznika nr 1 (do pobrania w biurze Spółdzielni os. Tysiąclecia 42, pok. 5a lub na stronie internetowej www.smmistrzejowice.pl, menu Przetargi/Ogłoszenia
 • Dołączenie do oferty dowodu wpłaty wadium
 1. Termin składania ofert ustala się na dzień 05.09.2019 r. do godz. 1000.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg – lokal użytkowy os. Złotego Wieku 14 ” w sekretariacie S.M. ”Mistrzejowice”, os. Tysiąclecia 42, pok.8.

W chwili podpisania umowy najmu z wybranym oferentem należy przedłożyć aktualny odpis
z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

 1. Otwarcie ofert (bez udziału oferentów) nastąpi w dniu 05.09.2019r. (czwartek) o godz. 1100 w Sali konferencyjnej S.M. ”Mistrzejowice”, os. Tysiąclecia 42.
 2. Informacje dodatkowe.
  Lokal można oglądać w godzinach pracy Spółdzielni po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu pod nr 12 640 99 45.

Pozostałe warunki przetargu do wglądu w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej www.smmistrzejowice.pl,w menu „Przetargi/lokale użytkowe”
Zarząd zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny

OGŁOSZENIE

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Mistrzejowice”
z siedzibą w Krakowie,
os. Tysiąclecia 42  ogłasza
I przetarg pisemny ograniczony ofertowy (działalność medyczna) na najem:

lokalu użytkowego o powierzchni 39,50 m2 + udział w pow. pomocniczej 12,70 m2  
w os. Złotego Wieku 23

1. Opis lokalu:

Lokal użytkowy zlokalizowany w budynku przychodni lekarskiej, całkowita powierzchnia najmu wynosi: 52,20 m2

2. Wysokość stawki wywoławczej najmu wynosi: 27,00 zł/m2/m-c + podatek VAT.

Cena wywoławcza najmu lokalu za miesiąc wynosi netto 1 409,40 zł/m-c + podatek VAT.

Stawka nie obejmuje opłat za media (woda, c.o., energia elektryczna, wywóz nieczystości).

3. Warunkiem udziału w przetargu jest:

Wniesienie wadium w wysokości 1 400,00 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta złotych). Wpłata wadium w kasie Spółdzielni lub na konto S.M. Mistrzejowice PKO BP II O/Kraków 75 1020 2906 0000 1602 0014 1135 do dnia 11.02.2019r. (poniedziałek) do godz. 1000 z dopiskiem „Przetarg – lokal użytkowy os. Złotego Wieku 23"

Złożenie oferty wg załącznika nr 1 (do pobrania w biurze Spółdzielni os. Tysiąclecia 42, pok. 5a lub na stronie internetowej www.smmistrzejowice.pl, menu Przetargi/Ogłoszenia.

Dołączenie do oferty dowodu wpłaty wadium.

4. Termin składania ofert ustala się na dzień 11.02.2019 r. do godz. 1000.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg – lokal użytkowy os. Złotego Wieku 23” w sekretariacie S.M. ”Mistrzejowice”, os. Tysiąclecia 42, pok.8.

W chwili podpisania umowy najmu z wybranym oferentem należy przedłożyć aktualny odpis
z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

5. Otwarcie ofert (bez udziału oferentów) nastąpi w dniu 11.02.2019r. (poniedziałek) o godz. 1100 w sali konferencyjnej S.M. ”Mistrzejowice”, os. Tysiąclecia 42.

6. Informacje dodatkowe.

Lokal można oglądać w godzinach pracy Spółdzielni po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu pod nr 12 640 99 45.

Pozostałe warunki przetargu do wglądu w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej www.smmistrzejowice.pl, w menu „Przetargi/lokale użytkowe”.

Zarząd zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

OGŁOSZENIE

 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Mistrzejowice” z siedzibą w Krakowie, os. Tysiąclecia 42 
ogłasza II przetarg pisemny nieograniczony ofertowy na najem:

Kiosku wolnostojącego o powierzchni 35,00 m2 zlokalizowanego na os. Tysiąclecia 1A

 

1. Opis lokalu:

Kiosk wolnostojący, w lokalu brak przyłącza c.o.- ogrzewanie we własnym zakresie

2. Wysokość stawki wywoławczej najmu wynosi: 8,00 zł/m2/m-c+ podatek VAT

Cena wywoławcza najmu lokalu za miesiąc wynosi netto 300,00 zł/m-c+ podatek VAT

Stawka nie obejmuje opłat za media (woda, energia elektryczna, wywóz nieczystości).

3. Warunkiem udziału w przetargu jest:

 • Wniesienie wadium w wysokości 300,00 zł (słownie: trzysta złotych)

Wpłata wadium w kasie Spółdzielni lub na konto S.M. Mistrzejowice PKO BP II O/Kraków 75 1020 2906 0000 1602 0014 1135 do dnia 17.12.2018 r.  do godz.  1000  dopiskiem „ Przetarg – kiosk wolnostojący os. Tysiąclecia 1A „

 • Złożenie oferty wg załącznika nr 1 (do pobrania w biurze Spółdzielni os. Tysiąclecia 42, pok. 5a lub na stronie internetowej www.smmistrzejowice.pl, menu Przetargi/Ogłoszenia
 • Dołączenie do oferty dowodu wpłaty wadium

4. Termin składania ofert ustala się na dzień 17.12.2018 r. do godz. 1000.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem:  „Przetarg –kiosk wolnostojący os. Tysiąclecia 1A ”
w sekretariacie S.M. ”Mistrzejowice”, os. Tysiąclecia 42, pok.8.

W chwili podpisania umowy najmu z wybranym oferentem należy przedłożyć aktualny odpis
z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

5. Otwarcie ofert (bez udziału oferentów) nastąpi w dniu 17.12.2018 r. (poniedziałek) o godz. 1100
w Sali konferencyjnej S.M. ”Mistrzejowice”, os. Tysiąclecia 42.

6. Informacje dodatkowe.

Lokal można oglądać w godzinach pracy Spółdzielni po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu
terminu pod nr 12 640 99 45.

Zarząd zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Przed przetargiem należy zapoznać się z regulaminem przetargu oraz warunkami umowy najmu lokalu (do wglądu w siedzibie spółdzielni).

Dodatkowe informacje os. Tysiąclecia 42, pok.5a, tel. nr 12 640-99-45.

 

OGŁOSZENIE

 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Mistrzejowice” z siedzibą w Krakowie,
os. Tysiąclecia 42  ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony ofertowy na najem:

Lokalu użytkowego w budynku mieszkalnym o powierzchni 13,40 m2 zlokalizowanego
na os. Tysiąclecia 65

 1. Opis lokalu:

Lokal użytkowy zlokalizowany w budynku mieszkalnym

2. Wysokość stawki wywoławczej najmu wynosi: 10,00 zł/m2/m-c+ podatek VAT

Cena wywoławcza najmu lokalu za miesiąc wynosi netto 134,00 zł/m-c+ podatek VAT

Stawka nie obejmuje opłat za media (woda, c.o., energia elektryczna, wywóz nieczystości).

3. Warunkiem udziału w przetargu jest:

 • Wniesienie wadium w wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych)

Wpłata wadium w kasie Spółdzielni lub na konto S.M. Mistrzejowice PKO BP II O/Kraków 75 1020 2906 0000 1602 0014 1135 do dnia 17.12.2018 r. (poniedziałek) do godz.  1000 
z dopiskiem „ Przetarg – lokal użytkowy os. Tysiąclecia 65 „

 • Złożenie oferty wg załącznika nr 1 (do pobrania w biurze Spółdzielni os. Tysiąclecia 42, pok. 5a lub na stronie internetowej www.smmistrzejowice.pl, menu Przetargi/Ogłoszenia
 • Dołączenie do oferty dowodu wpłaty wadium

4. Termin składania ofert ustala się na dzień 17.12.2018 r. do godz. 1000.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg – lokal użytkowy
os. Tysiąclecia 42 ” w sekretariacie S.M. ”Mistrzejowice”, os. Tysiąclecia 42, pok.8.

W chwili podpisania umowy najmu z wybranym oferentem należy przedłożyć aktualny odpis
z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

5. Otwarcie ofert (bez udziału oferentów) nastąpi w dniu 17.12.2018 r. (poniedziałek) o godz. 1130
w Sali konferencyjnej S.M. ”Mistrzejowice”, os. Tysiąclecia 42.

6. Informacje dodatkowe.

Lokal można oglądać w godzinach pracy Spółdzielni po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu
terminu pod nr 12 640 99 45.

Zarząd zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Przed przetargiem należy zapoznać się z regulaminem przetargu oraz warunkami umowy najmu lokalu
(do wglądu w siedzibie spółdzielni).

Dodatkowe informacje os. Tysiąclecia 42, pok.5a, tel. nr 12 640-99-45.

 

Kontakt

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Mistrzejowice"

os. Tysiąclecia 42, 31-610 Kraków

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Nasz FanPage