Archiwalne

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia które odbędzie się 23 czerwca 2018 r. (sobota) o godz. 9.oo - po zmianach

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie § 110 i § 111 ust. 4 Statutu, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Mistrzejowice” w Krakowie podaje do wiadomości Członków Spółdzielni uzupełniony porządek obrad

 WALNEGO   ZGROMADZENIA 
SPÓŁDZIELNI  MIESZKANIOWEJ  „MISTRZEJOWICE”

 które odbędzie się 23 czerwca 2018 r. (sobota) o godz. 9oo
w Domu Kultury „Kuźnia” os. Złotego Wieku 14

 Porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
 3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 4. Wybór Komisji: a) Skrutacyjnej, b) Mandatowej, c) Wyborczej, d) Wniosków.
 5. Przedstawienie protokołu Komisji Mandatowej w przedmiocie obecności i prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz prawomocności obrad.
 6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Mistrzejowice” za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017 r.
 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2017 r. wraz z opinią Biegłego Rewidenta.
 8. Podjęcie Uchwał w sprawach:
  a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności SM „Mistrzejowice” za 2017 r.
  b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 r.
  c) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za 2017 r.
  d) przeznaczenia nadwyżki bilansowej (zysku netto) za 2017 r.
 9. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Mistrzejowice” za okres od 01.01.2017 r.
  do 30.04.2018 r. - podjęcie Uchwały.
 10. Wybór członków Rady Nadzorczej – podjęcie Uchwały.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu SM „Mistrzejowice”.
 12. Sprawozdanie z realizacji wniosków przyjętych na Walnym Zgromadzeniu w dniu 08.12.2017 r.
 13. Informacja z realizacji wniosków z lustracji pełnej działalności Spółdzielni za lata 2013÷2015.
 14. Rozpatrzenie wniosku Członków Spółdzielni z budynków 64, 65 i 66 na os. Tysiąclecia o „umorzenie zadłużenia budynków z tytułu funduszu remontowego związanego z budową parkingów na dz. 115/1 i remontem drogi dojazdowej do nich”.
 15. Dyskusja.
 16. Przedstawienie protokołu Komisji Wniosków i przyjęcie wniosków.
 17. Zakończenie obrad.

Uwaga:

 1. Sprawozdania, projekty uchwały, protokół z ostatniego Walnego Zgromadzenia są wyłożone do zapoznania się przez Członków Spółdzielni w siedzibie Spółdzielni, os. Tysiąclecia 42 pok. nr 7, w godzinach jej pracy.
 2. Propozycje zmian do projektów uchwał Członkowie SM „Mistrzejowice” mogą wnosić pisemnie do 3 dni przed datą Walnego Zgromadzenia
 3. Mandaty uprawniające do uczestnictwa w zebraniu i głosowaniu będą wydawane w dniu zebrania
  tj. 23.06.2018 r. od godz. 815 po okazaniu dokumentu tożsamości ze zdjęciem i dokumentów uprawniających do uczestnictwa (obowiązkowo) - dot. pełnomocników oraz osób reprezentujących małoletnich.
 4. Na salę obrad będą mogli wchodzić tylko Członkowie Spółdzielni i pełnomocnicy Członków Spółdzielni
  ze względu na obowiązującą ustawę o ochronie danych osobowych.

Kraków, dnia 08.06.2018 r.

Kontakt

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Mistrzejowice"

os. Tysiąclecia 42, 31-610 Kraków

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Nasz FanPage