Archiwalne

OGŁOSZENIE

             Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Mistrzejowice” z siedzibą w Krakowie,
os. Tysiąclecia 42  wynajmie

Lokal mieszkalny o powierzchni 31,70 m2

zlokalizowany os. Złotego Wieku 61/69

 1. Opis lokalu:

     Lokal mieszkalny zlokalizowany jest  na XI piętrze, składa się z dwóch pokoi,   łazienki, przedpokoju i balkonu.
     Mieszkanie jest wyremontowane, bez wyposażenia. Ogrzewanie centralne z sieci miejskiej. 
     Doskonała lokalizacja, parking przed budynkiem, w pobliżu pętla autobusowa i tramwajowa.
     W okolicy sklepy spożywcze, pizzerie, szkoły, przedszkola, żłobek, obiekty usługowe oraz przychodnia.
2.  Wysokość stawki wywoławczej najmu wynosi: 20,00 zł/m2/m-c.

     Cena wywoławcza najmu lokalu za miesiąc wynosi  634,00 zł/m-c.
     Stawka nie obejmuje opłat za media, podatki, windę, domofon oraz fundusz remontowy.
3.  
Formularz oferty znajduje się na stronie internetowej Spółdzielni www.smmistrzejowice.pl, oraz w biurze Spółdzielni
      os. Tysiąclecia 42, pok. 7
4.  Termin składania ofert ustala się na dzień 25 czerwca 2018 r. do godz.1500.
     Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Wynajem – lokalu mieszkalnego o pow. 31,70 m2
     os. Złotego Wieku 61/69  w sekretariacie  „S.M.”Mistrzejowice”, os. Tysiąclecia 42, pok.8.
5.   Informacje dodatkowe os. Tysiąclecia 42, pok.7, tel. nr 12 640-99-40.
      Lokal można oglądać w dniu 14.06.2018 r. godz. 800 – 830,  19.06.2018 r. godz. 1530- 1600.

Regulamin wynajmu lokali mieszkalnych w SM „Mistrzejowice” dostępny jest na stronie internetowej lub w  siedzibie spółdzielni.

mapa_ZW61.pdf

Druk---oferta.pdf

Dane-do-sporzdzenia-umowy.pdf

 

OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Mistrzejowice” z siedzibą w Krakowie,
os. Tysiąclecia 42 ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony ofertowy na najem:

Lokalu użytkowego w budynku mieszkalnym

o powierzchni 22,00 m2 zlokalizowanego os. Złotego Wieku 11

 1. Opis lokalu:

Lokal usługowy zlokalizowany w budynku mieszkalnym, suterena.

2. Wysokość stawki wywoławczej najmu wynosi: 12,50 zł/m2/m-c+ podatek VAT

Cena wywoławcza najmu lokalu za miesiąc wynosi netto 275,00 zł/m-c+ podatek VAT

Stawka nie obejmuje opłat za media (woda, energia elektryczna, wywóz nieczystości).

3. Warunkiem udziału w przetargu jest:

  • Wniesienie wadium w wysokości 280,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt złotych)

Wpłata wadium w kasie Spółdzielni lub na konto S.M. Mistrzejowice PKO BP II O/Kraków 75 1020 2906 0000 1602 0014 1135 do dnia 27.04.2018 r. (piątek) do godz. 1000
z dopiskiem „ Przetarg – lokal usługowy os. Złotego Wieku 11 „

  • Złożenie oferty wg załącznika nr 1 (do pobrania w biurze Spółdzielni os. Tysiąclecia 42, pok. 5a lub na stronie internetowej ,
  • Dołączenie do oferty dowodu wpłaty wadium

4. Termin składania ofert ustala się na dzień 27.04.2018 r. do godz. 1000.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg – lokal usługowy 22,00 m2
os. Złotego Wieku 11 ” w sekretariacie S.M. ”Mistrzejowice”, os. Tysiąclecia 42, pok.8.

W chwili podpisania umowy najmu z wybranym oferentem należy przedłożyć aktualny odpis
z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

5. Otwarcie ofert (bez udziału oferentów) nastąpi w dniu 27.04.2018 r. o godz. 1100
w Sali konferencyjnej S.M. ”Mistrzejowice”, os. Tysiąclecia 42.

6. Informacje dodatkowe.

Lokal można oglądać w godzinach pracy Spółdzielni po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu pod nr 12 640 99 45.

Zarząd zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Przed przetargiem należy zapoznać się z regulaminem przetargu oraz warunkami umowy najmu lokalu (do wglądu w siedzibie spółdzielni).

Dodatkowe informacje os. Tysiąclecia 42, pok.5a, tel. nr 12 640-99-45.

Kontakt

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Mistrzejowice"

os. Tysiąclecia 42, 31-610 Kraków

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Nasz FanPage