Archiwalne

Ogłoszenie o przetargu na roboty remontowe i budowlane

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mistrzejowice”z siedzibą w Krakowie os. Tysiąclecia 42

ogłasza

PRZETARGI NIEOGRANICZONE OFERTOWE

na realizację n/w zadań: 

  1. Odtworzenie instalacji odgromowej w budynkach os. Złotego Wieku i Tysiąclecia – wadium  1.400,00 zł, otwarcie ofert: 30.01.2019r. 
  2. Wymiana drzwi wewnętrznych w wiatrołapach w budynkach na os. Złotego Wieku – wadium  1.400,00 zł, otwarcie ofert: 30.01.2019r.
  3. Wykonanie posadzek na spocznikach i biegach schodów na klatkach schodowych w budynkach na
    os. Złotego Wieku i Tysiąclecia
    – wadium  1.000,00 zł, otwarcie ofert: 30.01.2019r.
  4. Remont małych balkonów i wykonanie zadaszenia nad balkonami 4 piętra w budynkach mieszkalnych na os. Tysiąclecia – wadium 1.750,00 zł, otwarcie ofert: 30.01.2019r.

 

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie Spółdzielni w terminie od dnia ukazania się ogłoszenia do dnia 29.01.2019r. do godz. 16 00. Otwarcie ofert nastąpi w sali konferencyjnej SM „M” os. Tysiąclecia 42.

Informacje o przedmiocie przetargów można uzyskać w Dziale Technicznym Spółdzielni os. Złotego Wieku  19/20 pok. Nr 1, 2, 5 tel: 12 640 99 54, 12 640 99 58, 12 640 99 56.

Szczegółowe warunki przetargowe określają Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

Koszt SIWZ w wersji papierowej wynosi 30,00 zł + VAT.

Wadium na poszczególne zakresy robót należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Spółdzielni.

Regulamin udzielania zamówień na roboty, dostawy i usługi w SM „M” znajduje się do wglądu w siedzibie Spółdzielni i na stronie internetowej Spółdzielni. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta i unieważnienia przetargu w całości lub na poszczególne zakresy robót bez podania przyczyny.

Kontakt

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Mistrzejowice"

os. Tysiąclecia 42, 31-610 Kraków

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Nasz FanPage