Archiwalne

Przetargi na roboty remontowo-budowlane

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mistrzejowice” z siedzibą w Krakowie os. Tysiąclecia 42

ogłasza

PRZETARGI NIEOGRANICZONE OFERTOWE

na realizację n/w zadań:

  1. Wymiana nasad na kominach oraz miejscowe naprawy kominów i dachu na budynku os. Złotego Wieku – wadium  200,00 zł, otwarcie ofert: 15.05.2019r.
  2. Wymiana wyłazów zewnętrznych wyjściowych na dach w budynkach na os. Tysiąclecia – wadium  700,00 zł, otwarcie ofert: 15.05.2019r.
  3. Remont daszków i ścian wiatrołapów w budynkach na os. Złotego Wieku – wadium  500,00 zł, otwarcie ofert: 15.05.2019r.                   
  4. Remont małych balkonów i wykonanie zadaszenia nad balkonami 4 piętra w budynkach mieszkalnych na os. Tysiąclecia – wadium 700,00 zł, otwarcie ofert: 16.05.2019r.
  5. Remont loggii i zadaszenia loggii w budynkach mieszkalnych na os. Tysiąclecia i Złotego Wieku – wadium 1.000,00 zł, otwarcie ofert: 16.05.2019r.
  6. Usunięcie nawierzchni placu zabaw i wykonanie w tym miejscu terenów zielonych oraz chodników na os. Złotego Wieku – wadium 500,00 zł, otwarcie ofert: 16.05.2019r.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie Spółdzielni w terminie od dnia ukazania się ogłoszenia do dnia 14.05.2019r. do godz. 16 00Otwarcie ofert nastąpi w sali konferencyjnej SM „M” os. Tysiąclecia 42. Informacje o przedmiocie przetargów można uzyskać w Dziale Technicznym Spółdzielni os. Złotego Wieku  19/20 pok. Nr 2, 5 tel:  12 640 99 58, 12 640 99 56.

Szczegółowe warunki przetargowe określają Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia, które zostały zamieszczone na stronie internetowej Spółdzielni. SIWZ  można pobrać:

- bezpłatnie ze strony internetowej Spółdzielni:

- w wersji papierowej za odpłatnością 30,00 zł + VAT  .

Wadium na poszczególne zakresy robót należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Spółdzielni. Regulamin udzielania zamówień na roboty, dostawy i usługi w SM „M” znajduje się do wglądu w siedzibie Spółdzielni i na stronie internetowej Spółdzielni. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta i unieważnienia przetargu w całości lub na poszczególne zakresy robót bez podania przyczyny.

Kontakt

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Mistrzejowice"

os. Tysiąclecia 42, 31-610 Kraków

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Nasz FanPage