Archiwalne

Konkurs ofert - wrzesień 2022 - parking i oświetlenie

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Mistrzejowice"
os. Tysiąclecia 42,  31-610 Kraków

ogłasza konkurs ofert na realizację n/w zadań:

  1. Wykonanie rozbudowy parkingu i jezdni manewrowej oraz remont istniejącego parkingu i jezdni manewrowej przed budynkiem os. Tysiąclecia 1.
  2. Przebudowę przyłącza oświetlenia wraz z budową słupa oświetleniowego z oprawą przed budynkiem os. Tysiąclecia 1.

Oferty należy składać osobiście w siedzibie zamawiającego lub za pośrednictwem przesyłki tradycyjnej na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mistrzejowice”, os. Tysiąclecia 42, 31-610 Kraków.

  • Termin składania ofert do dnia 27.09.2022r.
  • Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.09.2022 r. o godz. 9:00 w siedzibie Zamawiającego.
  • Indywidualne negocjacje z oferentami odbędą się telefonicznie w dniu 28.09.2022 r. w godz. 9:00 – 15:00.

Informacje o przedmiocie konkursu można uzyskać w Dziale Technicznym Spółdzielni:

  • Konrad Kwiatkowski telefon: 506 785 136, 12 640 99 57

Szczegółowe warunki konkursu określają Warunki Zamówienia, które zostały zamieszczone poniżej.

Regulamin udzielania zamówień na roboty, dostawy i usługi w SM „M” znajduje się do wglądu w siedzibie Spółdzielni i na stronie internetowej Spółdzielni. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta i unieważnienia konkursu w całości lub na poszczególne zakresy robót bez podania przyczyny.

Załączniki:

1. Warunki zamówienia.
2. Projekt zagospodarowania terenu - strona tytułowa.

3. Projekt zagospodarowania terenu - opis techniczny.
4. Projekt zagospodarowania terenu - rys. 1.
5. Projekt architektoniczno-budowlany - strona tytułowa.
6. Projekt architektoniczno-budowlany - opis techniczny.
7. Projekt architektoniczno-budowlany - rys. 1.
8. Projekt architektoniczno-budowlany - rys. 2.
9. Projekt architektoniczno-budowlany - rys. 3.
10. Projekt architektoniczno-budowlany - opinia geotechniczna.
11. Projekt techniczny - opis strona tytułowa.
12. Projekt techniczny - opis techniczny.
13. Projekt techniczny - rys 1 projekt zagospodarowania.
14. Projekt techniczny - rys 2 altana.
15. Projekt techniczny - rys 2 przekroje konstrukcyjne.
16. Projekt elektryka opis.
17. Projekt elektryka przebudowa oświetlenia.
18. Projekt elektryka przebudowa oświetlenia - załącznik.
19. Projekt elektryka uzgodnienie ZDMK słupa.
20. Projekt elektryka uzgodnienie ZDMK słupa - załącznik.
21. Projekt elektryka ZUDP parking kabel.
22. Projekt elektryka ZUDP parking kabel - załącznik.
23. Projekt elektryka Dialux.
24. Projekt elektryka rysunek.

Kontakt

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Mistrzejowice"

os. Tysiąclecia 42, 31-610 Kraków

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Nasz FanPage