Archiwalne

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mistrzejowice”
z siedzibą w Krakowie os. Tysiąclecia 42
ogłasza
PRZETARGI NIEOGRANICZONE OFERTOWE
na realizację n/w zadań:

 

 1. Remont elewacji na budynkach mieszkalnych os. Złotego Wieku – wadium 3.300,00 zł, otwarcie ofert: 5.07.2018r.
 2. Remont jezdni i chodników na os. Tysiąclecia – wadium 1.700,00 zł, otwarcie ofert: 5.07.2018r.
 3. Remont loggii w budynkach mieszkalnych na os. Złotego Wieku i Tysiąclecia – wadium  4.500,00 zł, otwarcie ofert: 5.07.2018r..
 4. Likwidacja istniejącego basenu (patio), wykonanie robót brukarskich małej architektury
  w MDK na os. Tysiąclecia nr 15
  – wadium 500,00 zł, otwarcie ofert: 5.07.2018r..
 5. Remont pomieszczeń technicznych - wewnętrznych pomieszczeń na odpady wraz z wymianą drzwi w budynkach mieszkalnych na os. Złotego Wieku – wadium 3.000,00 zł, otwarcie ofert: 6.07.2018r..
 6. Wymiana okienek piwnicznych w budynkach mieszkalnych na os. Tysiąclecia i os. Złotego Wieku – wadium 2.200,00 zł, otwarcie ofert: 6.07.2018r..
 7. Remont instalacji wewnętrznej wodociągowej w pawilonie na os. Tysiąclecia nr 42 – wadium 1.000,00 zł, otwarcie ofert: 6.07.2018r..
 8. Wykonanie instalacji klimatyzacji w sali teatralnej budynku BURSA na os. Tysiąclecia nr 15 – wadium 1.000,00 zł, otwarcie ofert: 6.07.2018r..

 Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie Spółdzielni w terminie od dnia  ukazania się ogłoszenia do dnia 5.07.2018r. do godz. 9:00.
Otwarcie ofert nastąpi w Sali Konferencyjnej SM „M” os. Tysiąclecia 42.
Informacje o przedmiocie przetargów można uzyskać w Dziale Technicznym Spółdzielni os. Złotego Wieku  19/20 pok. Nr 2 i 5 tel.: 12 640 99 58, 12 640 99 56.
Szczegółowe warunki przetargowe określają Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia, które zostały zamieszczone na stronie internetowej Spółdzielni. SIWZ  można pobrać:
- bezpłatnie ze strony internetowej Spółdzielni,
- w wersji papierowej za odpłatnością 30,00 zł + VAT.
Wadium na poszczególne zakresy robót należy wpłacić  w kasie Spółdzielni lub przelewem na rachunek bankowy Spółdzielni.
Regulamin udzielania zamówień na roboty, dostawy i usługi w SM „M” znajduje się do wglądu w siedzibie Spółdzielni i na stronie internetowej Spółdzielni.
Istnieje możliwość składania ofert częściowych na wybrany zakres robót. 
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta i unieważnienia przetargu w całości lub na poszczególne zakresy robót bez podania przyczyny.

SIWZ_przetarg_ofertowy_nieograniczony_na_remont_elewacji_w_budynkach_mieszkalnych_ZW_55_65.pdf
SIWZ_przetarg_ofertowy_nieograniczony_na_wykonanie_remontu_jezdni_i_chodnikw.pdf
SIWZ_przetarg_ofertowy_nieograniczony_na_remont_loggii_w_budynkach_mieszkalnych.pdf
SIWZ_przetarg_ofertowy_nieograniczony_na_wykonanie_likwidacji_istniejacego_basenupatio.pdf
SIWZ_przetarg_ofertowy_nieograniczony_na_wykonanie_remontu_pomieszcze_technicznych.pdf
SIWZ_przetarg_ofertowy_nieograniczony_na_wymiane_okienek_piwnicznych.pdf
SIWZ_przetarg_ofertowy_nieograniczony_na_wykonanie_remontu_instalacji_wewnetrznej_wodociagowej.pdf
SIWZ_przetarg_ofertowy_nieograniczony_na_wykonanie_instalacji_klimatyzacji.pdf

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mistrzejowice”
z siedzibą w Krakowie os. Tysiąclecia 42
ogłasza
PRZETARGI NIEOGRANICZONE OFERTOWE
na realizację n/w zadań:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej instalacji ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) dla budynków mieszkalnych
    na os. Złotego Wieku nr 53-65.

    – wadium 1.500,00 zł, otwarcie ofert 20.06.2018r.
2. Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej instalacji ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) oraz węzłów ciepłowniczych dla
    budynków mieszkalnych
na os. Tysiąclecia nr 60-63
    – wadium  1.500,00 zł, otwarcie ofert: 20.06.2018r.

 Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie Spółdzielni w terminie od dnia  ukazania się ogłoszenia do dnia 20.06.2018 do godz. 9:00.

Otwarcie ofert nastąpi w Sali Konferencyjnej SM „M” os. Tysiąclecia 42.

Informacje o przedmiocie przetargów można uzyskać w Dziale Technicznym Spółdzielni os. Złotego Wieku  19/20 pok. Nr 2  tel: 12 640 99 58.

Szczegółowe warunki przetargowe określają Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia, które zostały zamieszczone na stronie internetowej Spółdzielni. SIWZ  można pobrać:

- bezpłatnie ze strony internetowej Spółdzielni,

- w wersji papierowej za odpłatnością 30,00 zł + VAT  .

Wadium na poszczególne zakresy robót należy wpłacić  w kasie Spółdzielni lub przelewem na rachunek bankowy Spółdzielni.

Regulamin udzielania zamówień na roboty, dostawy i usługi w SM „M” znajduje się do wglądu w siedzibie Spółdzielni i na stronie internetowej Spółdzielni.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta i unieważnienia przetargu w całości lub na poszczególne zakresy robót bez podania przyczyny.

Kontakt

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Mistrzejowice"

os. Tysiąclecia 42, 31-610 Kraków

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Nasz FanPage