Archiwalne

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mistrzejowice”
z siedzibą w Krakowie os. Tysiąclecia 42

ogłasza

PRZETARGI NIEOGRANICZONE OFERTOWE

na realizację n/w zadań:

 1. Wykonanie remontu instalacji elektrycznej w Przychodni Zdrowia
  w pawilonie na os. Złotego Wieku 23
  – wadium  600,00 zł, otwarcie ofert: 19.12.2018r.                    
 2. Remont schodów zewnętrznych i ścian balustrady przy pawilonie handlowo
  - usługowym na osiedlu Złotego Wieku 19-20
  – wadium 600,00 zł, otwarcie ofert: 19.12.2018r..
 3. Remont instalacji wewnętrznej wodociągowej w pawilonie na os. Tysiąclecia nr 42 – wadium 1.000,00 zł, otwarcie ofert: 19.12.2018r.
 4. Wykonanie placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną na os. Tysiąclecia– wadium 1.000,00 zł, otwarcie ofert: 19.12.2018r.

 

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie Spółdzielni w terminie od dnia  ukazania się ogłoszenia do dnia 18.12.2018r. do godz. 16 00.

Otwarcie ofert nastąpi w Sali Konferencyjnej SM „M” os. Tysiąclecia 42.

Informacje o przedmiocie przetargów można uzyskać w Dziale Technicznym Spółdzielni os. Złotego Wieku  19/20 pok. Nr 1, 2, 5 tel: 12 640 99 54, 12 640 99 58, 12 640 99 56.

Szczegółowe warunki przetargowe określają Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia, które

zostały zamieszczone na stronie internetowej Spółdzielni. SIWZ  można pobrać:

- bezpłatnie ze strony internetowej Spółdzielni (poniżej),

- w wersji papierowej za odpłatnością 30,00 zł + VAT  .

Wadium na poszczególne zakresy robót należy wpłacić   przelewem na rachunek bankowy Spółdzielni.

Regulamin udzielania zamówień na roboty, dostawy i usługi w SM „M” znajduje się do wglądu w siedzibie Spółdzielni i na stronie internetowej Spółdzielni.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta i unieważnienia przetargu w całości lub na poszczególne zakresy robót bez podania przyczyny.

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia:

Wykonanie remontu instalacji elektrycznej w Przychodni Zdrowia w pawilonie
na os. Złotego Wieku 23
 
schemat_instalacja_elektr1
schemat_instalacja_elektr2
schemat_instalacja_elektr3
schemat_instalacja_elektr4
schemat_instalacja_elektr5
Remont schodów zewnętrznych i ścian balustrady przy pawilonie osiedle Złotego Wieku 19-20
Remont instalacji wewnętrznej wodociągowej w pawilonie na os. Tysiąclecia nr 42

Wykonanie placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną na os. Tysiąclecia

 

 

 

                                                                                                                                                        Kraków dnia 19.10.2018r.

                                                                                

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mistrzejowice”

z siedzibą w Krakowie os. Tysiąclecia 42

ogłasza

PRZETARGI NIEOGRANICZONE OFERTOWE

na realizację n/w zadań: 

 1. Wykonanie remontu instalacji elektrycznej w pawilonie na os. Złotego Wieku 23 – wadium 600,00 zł, otwarcie ofert: 7.11.2018r.                    
 2. Remont schodów zewnętrznych i ścian balustrady przy pawilonie handlowo
  - usługowym na osiedlu Złotego Wieku 19-20
  – wadium 600,00 zł, otwarcie ofert: 7.11.2018r..
 3. Remont instalacji wewnętrznej wodociągowej w pawilonie na os. Tysiąclecia nr 42 – wadium 1.000,00 zł, otwarcie ofert: 7.11.2018r..
 4. Likwidacja istniejącego basenu (patio), wykonanie robót brukarskich małej architektury
  w MDK na os. Tysiąclecia nr 15
  – wadium 500,00 zł, otwarcie ofert: 7.11.2018r..
 5. Wykonanie placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną na os. Tysiąclecia– wadium 1.000,00 zł, otwarcie ofert: 7.11.2018r..

 

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie Spółdzielni w terminie od dnia  ukazania się ogłoszenia do dnia 6.11.2018r. do godz. 16:00.

Otwarcie ofert nastąpi w Sali Konferencyjnej SM „M” os. Tysiąclecia 42.

Informacje o przedmiocie przetargów można uzyskać w Dziale Technicznym Spółdzielni os. Złotego Wieku  19/20 pok. nr 1, 2, 5;  tel.: 12 640 99 54, 12 640 99 56, 12 640 99 58.

Szczegółowe warunki przetargowe określają Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia, które zostały zamieszczone na stronie internetowej Spółdzielni.

SIWZ  można pobrać:
- bezpłatnie ze strony internetowej Spółdzielni (poniżej),
- w wersji papierowej za odpłatnością 30,00 zł + VAT  .

Wadium na poszczególne zakresy robót należy wpłacić   przelewem na rachunek bankowy Spółdzielni.

Regulamin udzielania zamówień na roboty, dostawy i usługi w SM „M” znajduje się do wglądu w siedzibie Spółdzielni i na stronie internetowej Spółdzielni.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta i unieważnienia przetargu w całości lub na poszczególne zakresy robót bez podania przyczyny.

 SIWZ:

Wykonanie remontu instalacji elektrycznej w pawilonie na os. Złotego Wieku 23

schemat_instalacja_elektr1
schemat_instalacja_elektr2
schemat_instalacja_elektr3
schemat_instalacja_elektr4
schemat_instalacja_elektr5

Wykonanie remontu schodów zewnętrznych i ścian balustrady przy pawilonie Złotego Wieku

Remont instalacji wewnętrznej wodociągowej wraz z inwentaryzacją budynku

Likwidacja istniejącego basenu (patio), wykonanie robót brukarskich małej architektury
w MDK na os. Tysiąclecia
Wykonanie placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną na os. Tysiąclecia

                                                                                                       

   Kraków dnia 24.08.2018r.

                                                                                 

                                Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mistrzejowice”
                               z siedzibą w Krakowie os. Tysiąclecia 42

                             ogłasza

                               PRZETARGI NIEOGRANICZONE OFERTOWE

                       na realizację n/w zadań:

 1. Remont jezdni i chodników na os. Tysiąclecia – wadium 800,00 zł, otwarcie ofert: 12.09.2018r.
 2. Remont i rozbudowa parkingu i jezdni wewnętrznej na os. Złotego Wieku– wadium 3.000,00 zł, otwarcie ofert: 12.09.2018r.
 3. Likwidacja istniejącego basenu (patio), wykonanie robót brukarskich małej architektury
  w MDK na os. Tysiąclecia nr 15
  – wadium 500,00 zł, otwarcie ofert: 12.09.2018r..
 4. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Przychodni  Zdrowia na os. Złotego Wieku 23– wadium  500,00 zł, otwarcie ofert: 12.09.2018r..
 5. Remont elewacji na budynkach mieszkalnych os. Złotego Wieku – wadium 2.300,00 zł, otwarcie ofert: 12.09.2018r.
 6. Wymiana wyłazów zewnętrznych wyjściowych na dach w budynkach mieszkalnych na os. Złotego Wieku – wadium 700,00 zł, otwarcie ofert: 12.09.2018r.
 7. Remont dachów i kominów oraz remont daszków wiatrołapów w budynkach mieszkalnych os. Złotego Wieku – wadium 400,00  zł, otwarcie ofert: 13.09.2018r..
 8. Remont schodów zewnętrznych i ścian balustrady przy pawilonie handlowo
  - usługowym na osiedlu Złotego Wieku 19-20
  – wadium 400,00 zł, otwarcie ofert: 13.09.2018r..
 9. Remont biegów, spoczników i parapetów na klatkach schodowych w budynku mieszkalnym na
  os. Tysiąclecia
   – wadium  800,00 zł, otwarcie ofert: 13.09.2018r.
 10. Wymiana okienek piwnicznych w budynkach mieszkalnych na os. Złotego Wieku i Tysiąclecia – wadium 800,00 zł, otwarcie ofert: 13.09.2018r..
 11. Wykonanie placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną na os. Tysiąclecia– wadium 2.000,00 zł, otwarcie ofert: 13.09.2018r..

 Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie Spółdzielni w terminie od dnia  ukazania się ogłoszenia do dnia 11.09.2018r. do godz. 16.00.

Otwarcie ofert nastąpi w Sali Konferencyjnej SM „M” os. Tysiąclecia 42.

Informacje o przedmiocie przetargów można uzyskać w Dziale Technicznym Spółdzielni os. Złotego Wieku  19/20 pok. Nr 2 i 5 tel.: 12 640 99 58, 12 640 99 56.

Szczegółowe warunki przetargowe określają Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia, które

zostały zamieszczone na stronie internetowej Spółdzielni. SIWZ  można pobrać:

- bezpłatnie ze strony internetowej Spółdzielni,

- w wersji papierowej za odpłatnością 30,00 zł + VAT  .

Wadium na poszczególne zakresy robót należy wpłacić  w kasie Spółdzielni lub przelewem na rachunek bankowy Spółdzielni.

Regulamin udzielania zamówień na roboty, dostawy i usługi w SM „M” znajduje się do wglądu w siedzibie Spółdzielni i na stronie internetowej Spółdzielni.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta i unieważnienia przetargu w całości lub na poszczególne zakresy robót bez podania przyczyny.

Remont jezdni i chodników na os. Tysiąclecia
Remont i rozbudowa parkingu i jezdni wewnętrznej na os. Złotego Wieku
Likwidacja istniejącego basenu (patio), wykonanie robót brukarskich małej architektury
w MDK na os. Tysiąclecia nr 15

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku  Przychodni  Zdrowia na
os. Złotego Wieku 23

Remont elewacji na budynkach mieszkalnych os. Złotego Wieku
Wymiana wyłazów zewnętrznych wyjściowych na dach w budynkach mieszkalnych
na os. Złotego Wieku

Remont dachów i kominów oraz remont daszków wiatrołapów w budynkach mieszkalnych
na os. Złotego Wieku

Remont schodów zewnętrznych i ścian balustrady przy pawilonie handlowo - usługowym
na osiedlu Złotego Wieku 19-20

Remont biegów, spoczników i parapetów na klatkach schodowych w budynku
mieszkalnym na os. Tysiąclecia

Wymiana okienek piwnicznych w budynkach mieszkalnych na os. Złotego Wieku i Tysiąclecia
Wykonanie placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną na os. Tysiąclecia

 

 

 

                                                                                                                                          Kraków dnia 06.07.2018r.

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mistrzejowice”

z siedzibą w Krakowie os. Tysiąclecia 42

ogłasza

PRZETARGI NIEOGRANICZONE OFERTOWE

 na realizację n/w zadań:

 1. Remont jezdni i chodników na os. Tysiąclecia – wadium 1.700,00 zł, otwarcie ofert: 25.07.2018r.
 2. Remont i rozbudowa parkingu i jezdni wewnętrznej na os. Złotego Wieku– wadium 7.500,00 zł, otwarcie ofert: 25.07.2018r.
 3. Likwidacja istniejącego basenu (patio), wykonanie robót brukarskich małej architektury
  w MDK na os. Tysiąclecia nr 15
  – wadium 500,00 zł, otwarcie ofert: 25.07.2018r..
 4. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Przychodni  Zdrowia na os. Złotego Wieku 23– wadium  500,00 zł, otwarcie ofert: 25.07.2018r..
 5. Remont elewacji na budynkach mieszkalnych os. Złotego Wieku – wadium 3.300,00 zł, otwarcie ofert: 25.07.2018r.
 6. Wymiana wyłazów zewnętrznych wyjściowych na dach w budynkach mieszkalnych na os. Złotego Wieku – wadium 700,00 zł, otwarcie ofert: 26.07.2018r.
 7. Remont dachów i kominów oraz remont daszków wiatrołapów w budynkach mieszkalnych
  os. Złotego Wieku
  – wadium 1.000,00  zł, otwarcie ofert: 26.07.2018r..
 8. Remont schodów zewnętrznych i ścian balustrady przy pawilonie handlowo
  - usługowym na osiedlu Złotego Wieku 19-20
  – wadium 600,00 zł, otwarcie ofert: 26.07.2018r..
 9. Remont biegów, spoczników i parapetów na klatkach schodowych w budynku mieszkalnym
  na os. Tysiąclecia
   – wadium  2.000,00 zł, otwarcie ofert: 26.07.2018r.
 10. Remont instalacji wewnętrznej wodociągowej w pawilonie na os. Tysiąclecia nr 42 – wadium 1.000,00 zł, otwarcie ofert: 26.07.2018r...

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie Spółdzielni w terminie od dnia  ukazania się ogłoszenia do dnia 24.07.2018r. do godz. 16:00.

Otwarcie ofert nastąpi w Sali Konferencyjnej SM „M” os. Tysiąclecia 42.

Informacje o przedmiocie przetargów można uzyskać w Dziale Technicznym Spółdzielni os. Złotego Wieku  19/20 pok. Nr 2 i 5 tel.: 12 640 99 58, 12 640 99 56.

Szczegółowe warunki przetargowe określają Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia, które zostały zamieszczone na stronie internetowej Spółdzielni. SIWZ  można pobrać:

- bezpłatnie ze strony internetowej Spółdzielni,

- w wersji papierowej za odpłatnością 30,00 zł + VAT.

Wadium na poszczególne zakresy robót należy wpłacić  w kasie Spółdzielni lub przelewem na rachunek bankowy Spółdzielni. Regulamin udzielania zamówień na roboty, dostawy i usługi w SM „M” znajduje się do wglądu w siedzibie Spółdzielni i na stronie internetowej Spółdzielni.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta i unieważnienia przetargu w całości
lub na poszczególne zakresy robót bez podania przyczyny.

Remont jezdni i chodników na os. Tysiąclecia

Remont i rozbudowa parkingu i jezdni wewnętrznej na os. Złotego Wieku 

Likwidacja istniejącego basenu (patio), wykonanie robót brukarskich małej architektury 

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Przychodni Zdrowia 

Remont elewacji na budynkach mieszkalnych os. Złotego Wieku 

Wymiana wyłazów zewnętrznych wyjściowych na dach w budynkach mieszkalnych na os. Złotego Wieku 

Remont dachów i kominów oraz remont daszków wiatrołapów w budynkach mieszkalnych os. Złotego Wieku

Remont schodów zewnętrznych i ścian balustrady przy pawilonie handlowo - usługowym ZW 19-20  

Remont biegów, spoczników i parapetów na klatkach schodowych w budynku mieszkalnym na os. Tysiąclecia

Remont instalacji wewnętrznej wodociągowej w pawilonie na os. Tysiąclecia nr 42

 

 

Kontakt

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Mistrzejowice"

os. Tysiąclecia 42, 31-610 Kraków

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Nasz FanPage