Archiwalne

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mistrzejowice” z siedzibą w Krakowie os. Tysiąclecia 42 ogłasza

DWA PRZETARGI NIEOGRANICZONE OFERTOWE

na realizację n/w zadań:

  1. Remont parkingu na zapleczu Działu Technicznego na os. Złotego
  2. Remont istniejących miejsc postojowych oraz jezdni manewrowej na os. Tysiąclecia nr 3, remont istniejących miejsc postojowych oraz jezdni manewrowej na os. Tysiąclecia nr 43-56.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie Spółdzielni w terminie od dnia ukazania się ogłoszenia do dnia 22.04.2016r. do godz. 1000.

Szczegółowe warunki przetargowe określają Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia, które są do odebrania w pokoju 5A Spółdzielni os. Tysiąclecia 42 w godzinach pracy, za odpłatnością 30,00 zł +VAT.

Informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w Dziale Technicznym Spółdzielni tel: 12 640 99 58.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta i unieważnienia przetargu w całości lub na poszczególne zakresy robót bez podania przyczyny


Regulamin udzielania zamówień na roboty, dostawy i usługi w SM "Mistrzejowice"

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mistrzejowice” z siedzibą w Krakowie os. Tysiąclecia 42 ogłasza

PRZETARG NIEOGRANICZONY OFERTOWY

na realizację n/w zadań:

  1. Remont parkingu przy gimnazjum na os. Złotego Wieku nr 36
  2. Remont parkingu i jezdni manewrowej wraz z wymianą altany śmietnikowej na os. Złotego Wieku nr 69.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie Spółdzielni w terminie od dnia ukazania się ogłoszenia do dnia 15.04.2016r. do godz. 1000.

Szczegółowe warunki przetargowe określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, która jest do odebrania w pokoju 5A Spółdzielni os. Tysiąclecia 42 w godzinach pracy, za odpłatnością 30,00 zł +VAT.

Informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w Dziale Technicznym Spółdzielni tel: 12 640 99 58.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta i unieważnienia przetargu w całości lub na poszczególne zakresy robót bez podania przyczyny.


Regulamin udzielania zamówień na roboty, dostawy i usługi w SM "Mistrzejowice"

Kontakt

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Mistrzejowice"

os. Tysiąclecia 42, 31-610 Kraków

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Nasz FanPage