Archiwalne

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mistrzejowice”
z siedzibą w Krakowie os. Tysiąclecia 42
ogłasza
PRZETARGI NIEOGRANICZONE OFERTOWE
na realizację n/w zadań:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej instalacji ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) dla budynków mieszkalnych
    na os. Złotego Wieku nr 53-65.

    – wadium 1.500,00 zł, otwarcie ofert 20.06.2018r.
2. Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej instalacji ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) oraz węzłów ciepłowniczych dla
    budynków mieszkalnych
na os. Tysiąclecia nr 60-63
    – wadium  1.500,00 zł, otwarcie ofert: 20.06.2018r.

 Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie Spółdzielni w terminie od dnia  ukazania się ogłoszenia do dnia 20.06.2018 do godz. 9:00.

Otwarcie ofert nastąpi w Sali Konferencyjnej SM „M” os. Tysiąclecia 42.

Informacje o przedmiocie przetargów można uzyskać w Dziale Technicznym Spółdzielni os. Złotego Wieku  19/20 pok. Nr 2  tel: 12 640 99 58.

Szczegółowe warunki przetargowe określają Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia, które zostały zamieszczone na stronie internetowej Spółdzielni. SIWZ  można pobrać:

- bezpłatnie ze strony internetowej Spółdzielni,

- w wersji papierowej za odpłatnością 30,00 zł + VAT  .

Wadium na poszczególne zakresy robót należy wpłacić  w kasie Spółdzielni lub przelewem na rachunek bankowy Spółdzielni.

Regulamin udzielania zamówień na roboty, dostawy i usługi w SM „M” znajduje się do wglądu w siedzibie Spółdzielni i na stronie internetowej Spółdzielni.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta i unieważnienia przetargu w całości lub na poszczególne zakresy robót bez podania przyczyny.

Kontakt

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Mistrzejowice"

os. Tysiąclecia 42, 31-610 Kraków

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Nasz FanPage