Archiwalne

Z.W.19 20 2

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Mistrzejowice” z siedzibą w Krakowie,
os. Tysiąclecia 42  ogłasza  przetarg pisemny nieograniczony ofertowy na najem:

Lokalu użytkowego o łącznej powierzchni 104,90 m2
(98,20 m2 powierzchnia handlowa + 6,70 m2 pow. pomocnicza)
zlokalizowanego na  os. Złotego Wieku 19-20, parter

Opis lokalu:

Lokal użytkowy znajduje się w dużym kompleksie handlowo- usługowym, w pobliżu znajduje się plac handlowy oraz duży parking. Lokal doskonale nadaje się na działalność usługowo -  handlową.

Stawka wywoławcza: 27,00 zł/m2/m-c netto.

Stawka nie obejmuje opłat za media (c.o., wodę, energię elektryczna, wywóz nieczystości).

Otwarcie ofert (bez udziału oferentów) odbędzie się w dniu 02.06.2020 r. (wtorek) o godz. 1200 w sali  konferencyjnej Spółdzielni os. Tysiąclecia 42 – parter.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Przetarg – lokal użytkowy
os. Złotego Wieku 19-20” do dnia 02.06.2020 r. do godz. 1000 w sekretariacie S.M. ”Mistrzejowice” os. Tysiąclecia 42, pok. 8 lub koperty wrzucić do skrzynki umiejscowionej przy wejściu do Spółdzielni.

Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości: 2 850,00 zł (słownie: dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt złotych) które należy wpłacić do dnia 02.06.2020 r. do godziny 1000 na konto S.M. Mistrzejowice PKO BP II O/Kraków 75 1020 2906 0000 1602 0014 1135.

Lokal można oglądać w godzinach pracy Spółdzielni po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu pod nr 12 640 99 45 lub 518 053 981.

Pozostałe warunki przetargu do wglądu w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej www.smmistrzejowice.pl,

Zarząd zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Z.W.19 20 1

ZDJECIA TYS.1A 2

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Mistrzejowice” z siedzibą w Krakowie,
os. Tysiąclecia 42  ogłasza  przetarg pisemny nieograniczony ofertowy na najem:

kiosku wolnostojącego o powierzchni 35,00 m2
zlokalizowanego na os. Tysiąclecia 1A

  1. Opis lokalu:

    Kiosk wolnostojący w środku dużego osiedla - świetna lokalizacja, możliwość wykorzystania lokalu na małe biuro, punkt gastronomiczny. Lokal wyposażony jest w pełen węzeł sanitarny. Stolarka okienna i drzwi nowe. W lokalu brak przyłącza c.o.- ogrzewanie we własnym zakresie.

  1. Stawka wywoławcza wynosi: 29,00 zł/m2/m-c + podatek VAT,

  Stawka nie obejmuje opłat za media (wodę, energię elektryczną, wywozu nieczystości).

  1. Przetarg - otwarcie ofert (bez udziału oferentów) odbędzie się w dniu 24.01.2020 r. (piątek) o godz. 1100 w sali konferencyjnej Spółdzielni w os. Tysiąclecia 42 - parter, 31-610 Kraków.
  2. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: "Przetarg - lokal użytkowy os. Tysiąclecia 1A" do dnia 24.01.2020 r. godzina 1000 w siedzibie Spółdzielni, os. Tysiąclecia 42, pokój nr 8 (sekretariat).
  3. Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 1 015,00 zł (słownie: jeden tysiąc piętnaście złotych). Wpłata wadium na rachunek Spółdzielni S.M. Mistrzejowice PKO BP II O/Kraków: 75 1020 2906 0000 1602 0014 1135 do dnia 24.01.2020 r. do godz. 1000.
  1. Informacje dodatkowe.

Lokal można oglądać w godzinach pracy Spółdzielni po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu pod nr 12 640 99 45 lub 518 053 981.

Pozostałe warunki przetargu do wglądu w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej www.smmistrzejowice.pl.

Zarząd zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

ZDJECIA TYS.1A

tys.42 2

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Mistrzejowice” z siedzibą w Krakowie,
os. Tysiąclecia 42  ogłasza  przetarg pisemny nieograniczony ofertowy na najem:

lokalu użytkowego o powierzchni 24,00m2
zlokalizowanego na os. Tysiąclecia 42, parter

Opis lokalu:

Lokal użytkowy znajduje się w dużym kompleksie handlowo- usługowym, w pobliżu znajduje się szkoła, przedszkole oraz duży parking. Lokal doskonale nadaje się na działalność usługową -  mała gastronomia, biuro.

Stawka wywoławcza: 32,60 zł/m2/m-c netto.
Stawka nie obejmuje opłat za media (c.o., wodę, energię elektryczna, wywóz nieczystości).

Otwarcie ofert (bez udziału oferentów) odbędzie się w dniu 24.01.2020 r. (piątek) o godz. 1130 w sali  Konferencyjnej Spółdzielni os. Tysiąclecia 42 – parter.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Przetarg – lokal użytkowy
os. Tysiąclecia 42” do dnia 24.01.2020 r. do godz. 1000 w sekretariacie S.M. ”Mistrzejowice” os. Tysiąclecia 42, pok. 8.

Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości: 820,00 zł (słownie: osiemset dwadzieścia złotych) które należy wpłacić do dnia 24.01.2020 r. do godziny 1000 na konto S.M. Mistrzejowice PKO BP II O/Kraków 75 1020 2906 0000 1602 0014 1135.

Lokal można oglądać w godzinach pracy Spółdzielni po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu pod nr 12 640 99 45 lub 518 053 981.

Pozostałe warunki przetargu do wglądu w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej www.smmistrzejowice.pl,

Zarząd zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

tys. 42 3

Widok T 87

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Mistrzejowice” z siedzibą w Krakowie, os. Tysiąclecia 42  ogłasza  przetarg pisemny nieograniczony ofertowy  na najem:
pawilonu handlowego znajdującego się na os. Tysiąclecia 87,
o powierzchni użytkowej 1165 m2.

1. Opis lokalu:

Pawilon handlowy rozbudowany w 2009 roku, znakomita lokalizacja budynku, w centrum dużego osiedla, dojazd z możliwością parkowania (miejsca parkingowe od frontu oraz duży parking przy ścianie bocznej pawilonu). W pobliżu znajdują się: budynki mieszkalne, szkoła, przedszkole, kościół oraz plac targowy. Pawilon świetnie nadaje się na działalność handlową, np. market.

2. Wysokość stawki wywoławczej najmu wynosi: 42,00 zł/m2/m-c + podatek VAT.
Stawka najmu nie obejmuje opłat za media tj.: wodę, centralne ogrzewanie, energię elektryczną oraz wywóz nieczystości.

3. Warunkiem udziału w przetargu jest:

  • wniesienie wadium w wysokości 49 000,00 zł (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy złotych), które należy wpłacić do dnia 14.11.2019 r. do godziny 10:00 na rachunek Spółdzielni Mieszkaniowej "Mistrzejowice" PKO BP II O/Kraków 75 1020 2906 000 1602 0014 1135 z dopiskiem "Przetarg - lokal użytkowy os. Tysiąclecia 87".
  • Złożenie oferty  wg załącznika nr 1 (do pobrania w biurze Spółdzielni, os. Tysiąclecia 42, pok. 5A lub na stronie internetowej www.smmistrzejowice.pl, menu Przetargi/Ogłoszenia.
  • dołączenie do oferty dowodu wpłaty wadium.

4. Termin składania ofert ustala się na dzień 14.11.2019 r. do godziny 10:00.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Przetarg - lokal użytkowy os. Tysiąclecia 87" w sekretariacie SM "Mistrzejowice", os. Tysiąclecia 42, pokój 8.
W chwili podpisania umowy najmu z wybranym oferentem należy przedłożyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

5. Otwarcie ofert (bez udziału oferentów) nastąpi w dniu 14.11.2019 r. o godzinie 11:00 w sali konferencyjnej Spółdzielni w os. Tysiąclecia 42 - parter .

6. Informacje dodatkowe.

Lokal można oglądać w godzinach pracy Spółdzielni po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu pod nr 12 640 99 45 oraz 518 053 981.
Pozostałe warunki przetargu do wglądu w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej www.smmistrzejowice.pl, w menu „Przetargi/lokale użytkowe”.
Zarząd zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Wejcie T 87

Kontakt

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Mistrzejowice"

os. Tysiąclecia 42, 31-610 Kraków

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Nasz FanPage