Archiwalne

IMG 20190906 155112

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z lokalem użytkowym oferowanym do wynajmu bezpośrednio przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Mistrzejowice”.

Lokal użytkowy o powierzchni całkowitej 95,80 m2
w os. Złotego Wieku 14, parter

Opis lokalu:
Lokal użytkowy znajduje się w pawilonie handlowym, w którym znajduje się też dom kultury oraz duży sklep spożywczy, w pobliżu znajdują się też dwie szkoły, przedszkole oraz duży parking. Lokal posiada dwa wejścia, doskonale nadaje się na działalność usługową, handlową. Część stolarki okiennej (od południa) została wymieniona, natomiast istnieje możliwość wymiany stalowej stolarki okiennej na nową aluminiową od strony frontowej. Ogrzewanie w lokalu z sieci miejskiej MPEC.

Proponowana stawka najmu: 35,00 zł/m2/m-c + podatek VAT
Stawka nie obejmuje opłat za media (c.o., wodę, energię elektryczną, wywóz nieczystości).

Informacje dodatkowe.
Lokal można oglądać w godzinach pracy Spółdzielni po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu pod nr /12/ 640-99-45 oraz 518-053-981.

 IMG 20190906 155112

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Mistrzejowice” z siedzibą w Krakowie,
os. Tysiąclecia 42 ogłasza przetarg pisemny nieograniczony ofertowy na najem:

Lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej 95,80 m2  
w os. Złotego Wieku 14, parter

 1. Opis lokalu:

Lokal użytkowy znajduje się w pawilonie handlowym, w którym znajduje się także dom kultury oraz duży sklep spożywczy, w pobliżu znajdują się dwie szkoły, przedszkole oraz duży parking. Lokal posiada dwa wejścia, doskonale nadaje się na działalność usługową, handlową.

 1. Wysokość stawki wywoławczej najmu wynosi: 35,00 zł/m2/m-c + podatek VAT

Cena wywoławcza najmu lokalu za miesiąc wynosi netto 3 353 zł/m-c + podatek VAT.
Stawka nie obejmuje opłat za media (c.o., wodę, energię elektryczną, wywóz nieczystości).

 1. Warunkiem udziału w przetargu jest:
 • Wniesienie wadium w wysokości 3 500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych. Wpłata wadium w kasie Spółdzielni lub na konto S.M. Mistrzejowice PKO BP II O/Kraków 75 1020 2906 0000 1602 0014 1135 do dnia 26.09.2019 r. (czwartek) do godz. 1000 z dopiskiem „Przetarg – lokal użytkowy os. Złotego Wieku 14”.
 • Złożenie oferty wg załącznika nr 1 (do pobrania w biurze Spółdzielni os. Tysiąclecia 42, pok. 5a lub na stronie internetowej www.smmistrzejowice.pl, menu Przetargi/Ogłoszenia.
 • Dołączenie do oferty dowodu wpłaty wadium.
 1. Termin składania ofert ustala się na dzień 26.09.2019 r. do godz. 1000.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg – lokal użytkowy os. Złotego Wieku 14 ” w sekretariacie S.M. „Mistrzejowice”, os. Tysiąclecia 42, pok.8.

W chwili podpisania umowy najmu z wybranym oferentem należy przedłożyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

 1. Otwarcie ofert (bez udziału oferentów) nastąpi w dniu 26.09.2019r. (czwartek) o godz. 1100 w sali konferencyjnej S.M. ”Mistrzejowice”, os. Tysiąclecia 42.

 2. Informacje dodatkowe.

Lokal można oglądać w godzinach pracy Spółdzielni po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu pod nr 12 640 99 45 oraz 518 053 981.

Pozostałe warunki przetargu do wglądu w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej www.smmistrzejowice.pl, w menu „Przetargi/lokale użytkowe”.

Zarząd zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

IMG 20190906 155123

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Mistrzejowice” z siedzibą w Krakowie,
os. Tysiąclecia 42  ogłasza  przetarg pisemny nieograniczony ofertowy  na najem:

Lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej 95,80 m2  
w os. Złotego Wieku 14

 1. Opis lokalu:

Lokal użytkowy zlokalizowany w pawilonie handlowym, całkowita powierzchnia najmu wynosi 95,80 m2

 1. Wysokość stawki wywoławczej najmu wynosi: 35,00 zł/m2/m-c+ podatek VAT

Cena wywoławcza najmu lokalu za miesiąc wynosi netto 3 353 zł/m-c+ podatek VAT.
Stawka nie obejmuje opłat za media (woda, c.o., energia elektryczna, wywóz nieczystości).

 1. Warunkiem udziału w przetargu jest:
 • Wniesienie wadium w wysokości 3 500,00 zł (słownie: trzy tysiąc pięćset złotych) Wpłata wadium w kasie Spółdzielni lub na konto S.M. Mistrzejowice PKO BP II O/Kraków 75 1020 2906 0000 1602 0014 1135 do dnia 05.09.2019r. (czwartek) do godz. 1000 z dopiskiem „ Przetarg – lokal użytkowy os. Złotego Wieku 14 „
 • Złożenie oferty wg załącznika nr 1 (do pobrania w biurze Spółdzielni os. Tysiąclecia 42, pok. 5a lub na stronie internetowej www.smmistrzejowice.pl, menu Przetargi/Ogłoszenia
 • Dołączenie do oferty dowodu wpłaty wadium
 1. Termin składania ofert ustala się na dzień 05.09.2019 r. do godz. 1000.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg – lokal użytkowy os. Złotego Wieku 14 ” w sekretariacie S.M. ”Mistrzejowice”, os. Tysiąclecia 42, pok.8.

W chwili podpisania umowy najmu z wybranym oferentem należy przedłożyć aktualny odpis
z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

 1. Otwarcie ofert (bez udziału oferentów) nastąpi w dniu 05.09.2019r. (czwartek) o godz. 1100 w Sali konferencyjnej S.M. ”Mistrzejowice”, os. Tysiąclecia 42.
 2. Informacje dodatkowe.
  Lokal można oglądać w godzinach pracy Spółdzielni po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu pod nr 12 640 99 45.

Pozostałe warunki przetargu do wglądu w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej www.smmistrzejowice.pl,w menu „Przetargi/lokale użytkowe”
Zarząd zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny

OGŁOSZENIE

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Mistrzejowice”
z siedzibą w Krakowie,
os. Tysiąclecia 42  ogłasza
I przetarg pisemny ograniczony ofertowy (działalność medyczna) na najem:

lokalu użytkowego o powierzchni 39,50 m2 + udział w pow. pomocniczej 12,70 m2  
w os. Złotego Wieku 23

1. Opis lokalu:

Lokal użytkowy zlokalizowany w budynku przychodni lekarskiej, całkowita powierzchnia najmu wynosi: 52,20 m2

2. Wysokość stawki wywoławczej najmu wynosi: 27,00 zł/m2/m-c + podatek VAT.

Cena wywoławcza najmu lokalu za miesiąc wynosi netto 1 409,40 zł/m-c + podatek VAT.

Stawka nie obejmuje opłat za media (woda, c.o., energia elektryczna, wywóz nieczystości).

3. Warunkiem udziału w przetargu jest:

Wniesienie wadium w wysokości 1 400,00 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta złotych). Wpłata wadium w kasie Spółdzielni lub na konto S.M. Mistrzejowice PKO BP II O/Kraków 75 1020 2906 0000 1602 0014 1135 do dnia 11.02.2019r. (poniedziałek) do godz. 1000 z dopiskiem „Przetarg – lokal użytkowy os. Złotego Wieku 23"

Złożenie oferty wg załącznika nr 1 (do pobrania w biurze Spółdzielni os. Tysiąclecia 42, pok. 5a lub na stronie internetowej www.smmistrzejowice.pl, menu Przetargi/Ogłoszenia.

Dołączenie do oferty dowodu wpłaty wadium.

4. Termin składania ofert ustala się na dzień 11.02.2019 r. do godz. 1000.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg – lokal użytkowy os. Złotego Wieku 23” w sekretariacie S.M. ”Mistrzejowice”, os. Tysiąclecia 42, pok.8.

W chwili podpisania umowy najmu z wybranym oferentem należy przedłożyć aktualny odpis
z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

5. Otwarcie ofert (bez udziału oferentów) nastąpi w dniu 11.02.2019r. (poniedziałek) o godz. 1100 w sali konferencyjnej S.M. ”Mistrzejowice”, os. Tysiąclecia 42.

6. Informacje dodatkowe.

Lokal można oglądać w godzinach pracy Spółdzielni po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu pod nr 12 640 99 45.

Pozostałe warunki przetargu do wglądu w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej www.smmistrzejowice.pl, w menu „Przetargi/lokale użytkowe”.

Zarząd zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Kontakt

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Mistrzejowice"

os. Tysiąclecia 42, 31-610 Kraków

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Nasz FanPage