Archiwalne

OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Mistrzejowice” z siedzibą w Krakowie, os. Tysiąclecia 42 ogłasza przetarg pisemny nieograniczony ofertowy na najem:

Lokalu użytkowego o powierzchni 24,00 m2

zlokalizowanego w os. Tysiąclecia 42

1. Opis lokalu:

Lokal usługowy w pawilonie handlowym, powierzchnia 24,00 m2.

2. Wysokość stawki wywoławczej najmu wynosi: 31,00 zł/m2/m-c+ podatek VAT.

Cena wywoławcza najmu lokalu za miesiąc wynosi netto 744,00 zł/m-c+ podatek VAT.

Stawka nie obejmuje opłat za media (woda, c.o., energia elektryczna, wywóz nieczystości).

3. Warunkiem udziału w przetargu jest:

 • Wniesienie wadium w wysokości 750,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt złotych)

Wpłata wadium w kasie Spółdzielni lub na konto S.M. Mistrzejowice PKO BP II O/Kraków 75 1020 2906 0000 1602 0014 1135 do dnia 31.08.2017 r. (czwartek) do godz. 1000  z dopiskiem „ Przetarg – lokal usługowy os. Tysiąclecia 42 parter".

 • Złożenie oferty wg załącznika nr 1 (do pobrania w biurze Spółdzielni os. Tysiąclecia 42, pok. 5a lub na stronie internetowej , menu Przetargi/Ogłoszenia).
 • Dołączenie do oferty dowodu wpłaty wadium

4. Termin składania ofert ustala się na dzień 31.08.2017 r. do godz. 1000.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg – lokal użytkowy 24,00 m2 os. Tysiąclecia 42 ” w sekretariacie S.M. ”Mistrzejowice”, os. Tysiąclecia 42, pok.8.

W chwili podpisania umowy najmu z wybranym oferentem należy przedłożyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

5. Otwarcie ofert (bez udziału oferentów) nastąpi w dniu 31.08.2017 r. (czwartek) o godz. 1100 w sali konferencyjnej S.M. ”Mistrzejowice”, os. Tysiąclecia 42.

6. Informacje dodatkowe.

Lokal można oglądać w godzinach pracy Spółdzielni po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu pod nr 12 640 99 45.

Zarząd zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Przed przetargiem należy zapoznać się z regulaminem przetargu oraz warunkami umowy najmu lokalu (do wglądu w siedzibie spółdzielni).

Dodatkowe informacje os. Tysiąclecia 42, pok.5a, tel. nr 12 640-99-45.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Mistrzejowice” z siedzibą w Krakowie, os. Tysiąclecia 42
ogłasza II przetarg pisemny nieograniczony ofertowy na najem:
Kiosku wolnostojącego o powierzchni 35,00 m2 zlokalizowanego na os. Tysiąclecia 1A

1. Opis lokalu:

Kiosk wolnostojący, w lokalu brak przyłącza c.o.

2. Wysokość stawki wywoławczej najmu wynosi: 8,00 zł/m2/m-c+ podatek VAT

Cena wywoławcza najmu lokalu za miesiąc wynosi netto 280,00 zł/m-c+ podatek VAT

Stawka nie obejmuje opłat za media (woda, energia elektryczna, wywóz nieczystości).
3. Warunkiem udziału w przetargu jest:
     Wniesienie wadium w wysokości 280,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt złotych)

 •      Wpłata wadium w kasie Spółdzielni lub na konto S.M. Mistrzejowice PKO BP II O/Kraków 75 1020 2906 0000 1602 0014 1135
       do dnia 29.05.2017 r. (poniedziałek) do godz. 1000 dopiskiem „ Przetarg – kiosk wolnostojący os. Tysiąclecia 1A „
 •      Złożenie oferty wg załącznika nr 1 (do pobrania w biurze Spółdzielni os. Tysiąclecia 42, pok. 5a lub na stronie internetowej,
       menu Przetargi/Ogłoszenia.
      Dołączenie do oferty dowodu wpłaty wadium

4. Termin składania ofert ustala się na dzień 29.05.2017 r. do godz. 1000.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg –kiosk wolnostojący
os. Tysiąclecia 1A ” w sekretariacie S.M. ”Mistrzejowice”, os. Tysiąclecia 42, pok.8.

W chwili podpisania umowy najmu z wybranym oferentem należy przedłożyć aktualny odpis
z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

5. Otwarcie ofert (bez udziału oferentów) nastąpi w dniu 29.05.2017 r. (poniedziałek) o godz. 1100
w Sali konferencyjnej S.M. ”Mistrzejowice”, os. Tysiąclecia 42.

6. Informacje dodatkowe.

Lokal można oglądać w godzinach pracy Spółdzielni po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu
pod nr 12 640 99 45.

Zarząd zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Przed przetargiem należy zapoznać się z regulaminem przetargu oraz warunkami umowy najmu lokalu (do wglądu w siedzibie spółdzielni).

Dodatkowe informacje os. Tysiąclecia 42, pok.5a, tel. nr 12 640-99-45.

 

OGŁOSZENIE

                 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Mistrzejowice” z siedzibą w Krakowie,
                           os. Tysiąclecia 42  ogłasza przetarg pisemny nieograniczony ofertowy na najem:

                                         Kiosku wolnostojącego o powierzchni 35,00 m2

                                                 zlokalizowanego na os. Tysiąclecia 1A

1. Opis lokalu:

Kiosk wolnostojący, w lokalu brak przyłącza c.o.

2. Wysokość stawki wywoławczej najmu wynosi: 8,00 zł/m2/m-c+ podatek VAT

Cena wywoławcza najmu lokalu za miesiąc wynosi netto 280,00 zł/m-c+ podatek VAT

Stawka nie obejmuje opłat za media (woda, energia elektryczna, wywóz nieczystości).

3. Warunkiem udziału w przetargu jest:

Wniesienie wadium w wysokości 280,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt złotych)

Wpłata wadium w kasie Spółdzielni lub na konto S.M. Mistrzejowice PKO BP II O/Kraków 75 1020 2906 0000 1602 0014 1135 do dnia 27.02.2017 r. (poniedziałek) do godz. 1000  dopiskiem „ Przetarg – kiosk wolnostojący os. Tysiąclecia 1A „

 Złożenie oferty wg załącznika nr 1 (do pobrania w biurze Spółdzielni os. Tysiąclecia 42, pok. 5a lub na stronie

 internetowej www.smmistrzejowice.pl, menu Przetargi/Ogłoszenia

 Dołączenie do oferty dowodu wpłaty wadium

4. Termin składania ofert ustala się na dzień 27.02.2017 r. do godz. 1000.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg –kiosk wolnostojący
os. Tysiąclecia 1A ” w sekretariacie S.M. ”Mistrzejowice”, os. Tysiąclecia 42, pok.8.

W chwili podpisania umowy najmu z wybranym oferentem należy przedłożyć aktualny odpis
z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

5. Otwarcie ofert (bez udziału oferentów) nastąpi w dniu 27.02.2017 r. (poniedziałek) o godz. 1100
w  Sali konferencyjnej S.M. ”Mistrzejowice”, os. Tysiąclecia 42.

6. Informacje dodatkowe.

Lokal można oglądać w godzinach pracy Spółdzielni po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu pod nr 12 640 99 45.

Zarząd zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Przed przetargiem należy zapoznać się z regulaminem przetargu oraz warunkami umowy najmu lokalu (do wglądu w siedzibie spółdzielni).

Dodatkowe informacje os. Tysiąclecia 42, pok.5a, tel. nr 12 640-99-45.

 

OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Mistrzejowice” z siedzibą w Krakowie, os. Tysiąclecia 42 ogłasza II przetarg pisemny nieograniczony ofertowy na najem:

Lokalu użytkowego w budynku mieszkalnym

o powierzchni 36,80 m2 zlokalizowanego os. Złotego Wieku 41

1. Opis lokalu:

Lokal usługowy zlokalizowany w budynku mieszkalnym, suterena

2. Wysokość stawki wywoławczej najmu wynosi: 9,00 zł/m2/m-c+ podatek VAT

Cena wywoławcza najmu lokalu za miesiąc wynosi netto 331,20 zł/m-c+ podatek VAT

Stawka nie obejmuje opłat za media (woda, energia elektryczna, wywóz nieczystości).

3. Warunkiem udziału w przetargu jest:

·    Wniesienie wadium w wysokości 350,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych)

Wpłata wadium w kasie Spółdzielni lub na konto S.M. Mistrzejowice PKO BP II O/Kraków 75 1020 2906 0000 1602 0014 1135 do dnia 09.09.2016 r. (piątek) do godz. 1000
z dopiskiem „ Przetarg – lokal usługowy os. Złotego Wieku 41 „

·         Złożenie oferty wg załącznika nr 1 (do pobrania w biurze Spółdzielni os. Tysiąclecia 42, pok. 5a lub na stronie internetowej www.smmistrzejowice.pl, menu Przetargi/Ogłoszenia

·         Dołączenie do oferty dowodu wpłaty wadium

4. Termin składania ofert ustala się na dzień 09.09.2016 r. do godz. 1000.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg – lokal usługowy
os. Złotego Wieku 41 ” w sekretariacie S.M.”Mistrzejowice”, os. Tysiąclecia 42, pok.8.

W chwili podpisania umowy najmu z wybranym oferentem należy przedłożyć aktualny odpis
z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

5. Otwarcie ofert (bez udziału oferentów) nastąpi w dniu 09.09.2016 r. (piątek) o godz. 1100 w  Sali konferencyjnej S.M.”Mistrzejowice”, os. Tysiąclecia 42.

6. Informacje dodatkowe.

Lokal można oglądać w godzinach pracy Spółdzielni po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu pod nr 12 640 99 45.

Zarząd zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Przed przetargiem należy zapoznać się z regulaminem przetargu oraz warunkami umowy najmu lokalu (do wglądu w siedzibie spółdzielni).

Dodatkowe informacje os. Tysiąclecia 42, pok.5a, tel. nr 12 640-99-45.

Kontakt

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Mistrzejowice"

os. Tysiąclecia 42, 31-610 Kraków

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Nasz FanPage