Archiwalne

Konkurs ofert - 4 zadania - luty 2024

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Mistrzejowice"
os. Tysiąclecia 42,  31-610 Kraków

ogłasza konkurs ofert na realizację n/w zadań:

  1. Wykonanie robót związanych w usunięciem nawierzchni asfaltowej na dz. nr 273/5 obr. 1 Nowa Huta pomiędzy budynkami os. Złotego Wieku 40 i 41 wraz z wykonaniem terenów rekreacyjnych oraz chodnika.
  2. Malowanie klatek schodowych, piwnic, pomieszczeń technicznych, suszarni, wózkowni oraz wymianę drzwi do piwnic w budynkach mieszkalnych os. Złotego Wieku 28 oraz os. Tysiąclecia 1, 3, 5 w Krakowie
  3. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej dla altan śmietnikowych wraz z rozbiórką istniejących altan śmietnikowych zlokalizowanych na os. Złotego Wieku 5, 6, 7
  4. Wymiana grzejników na klatkach schodowych w budynkach os. Tysiąclecia 1, 3 oraz os. Złotego Wieku 7, 25, 28 w Krakowie w Spółdzielni Mieszkaniowej „Mistrzejowice”.

Oferty należy składać osobiście w siedzibie zamawiającego lub za pośrednictwem przesyłki tradycyjnej na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mistrzejowice”, os. Tysiąclecia 42, 31-610 Kraków.

  • Termin składania ofert do dnia 27.02.2024r.
  • Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.02.2024 r. o godz. 9:00 w siedzibie Zamawiającego.
  • Indywidualne negocjacje z oferentami odbędą się telefonicznie w dniu 28.02.2024 r. w godz. 9:00 – 15:00.

Informacje o przedmiocie konkursu można uzyskać w Dziale Technicznym Spółdzielni:

  • Aleksandra Lasek telefon: 506 785 133, 12 640 99 56 - dotyczy os. Złotego Wieku,
  • Konrad Kwiatkowski telefon: 506 785 136, 12 640 99 57 - dotyczy os. Tysiąclecia,
  • Waldemar Jamróz telefon: 506 785 192, 12 640 99 58 – dotyczy instalacji c.w.u. os. Tysiąclecia i Złotego Wieku.

Regulamin udzielania zamówień na roboty, dostawy i usługi w SM „M” znajduje się do wglądu w siedzibie Spółdzielni i na stronie internetowej Spółdzielni. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta i unieważnienia konkursu w całości lub na poszczególne zakresy robót bez podania przyczyny.

Warunki zamówienia do pobrania:

Zadanie nr 1 - załącznik nr 1.
Zadanie nr 2 - załącznik nr 2.
Zadanie nr 3 - załącznik 3A, zał. 3B, zał. 3C, zał. 3D, zał. 3E.
Zadanie nr 4 - załącznik 4A, zał. 4B, zał. 4C.

Kontakt

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Mistrzejowice"

os. Tysiąclecia 42, 31-610 Kraków

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Nasz FanPage