Archiwalne

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Mistrzejowice", os. Tysiąclecia 42,  31-610 Kraków
ogłasza konkurs ofert na realizację n/w zadań:

 1. Wykonanie remontu loggii i zadaszenia loggii w budynkach mieszkalnych na os. Tysiąclecia nr. 64 i 66 w Spółdzielni Mieszkaniowej „Mistrzejowice”.
 2. Wykonanie remont parkingu i jezdni manewrowej os. Tysiąclecia 2 oraz wymianę uszkodzonych krawężników najazdowych parkingu przed budynkiem os. Tysiąclecia 19 i 21 w Spółdzielni Mieszkaniowej „Mistrzejowice”
 3. Wykonanie wymiany ślusarki stalowej na aluminiową w pawilonie handlowo- usługowym os. Tysiąclecia 42 w Krakowie- elewacja południowa i wschodnia od strony podwórka.
 4. Wymiana drzwi wewnętrznych do pomieszczeń biurowych budynku administracji SMM os. Tysiąclecia 42 i Działu Technicznego SMM os. Złotego Wieku 19-20 w Krakowie.

Oferty należy składać osobiście w siedzibie zamawiającego lub za pośrednictwem przesyłki tradycyjnej na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mistrzejowice”, os. Tysiąclecia 42, 31-610 Kraków.

 • Termin składania ofert do dnia 29.03.2022r.
 • Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.03.2022 r. o godz. 9:00 w siedzibie Zamawiającego.
 • Indywidualne negocjacje z oferentami odbędą się telefonicznie w dniu 30.03.2022 r. w godz. 9:00 – 15:00.

Informacje o przedmiocie konkursu można uzyskać w Dziale Technicznym Spółdzielni:

 • Konrad Kwiatkowski telefon: 506 785 136, 12 640 99 57 - dotyczy os. Tysiąclecia
 • Aleksandra Lasek telefon: 506 785 133, 12 640 99 56 - dotyczy os. Złotego Wieku

Regulamin udzielania zamówień na roboty, dostawy i usługi w SM „M” znajduje się do wglądu w siedzibie Spółdzielni i na stronie internetowej Spółdzielni. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta i unieważnienia konkursu w całości lub na poszczególne zakresy robót bez podania przyczyny.

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Remont loggii.
 2. Remont parkingu.
 3. Wymiana ślusarki stalowej na aluminiową.
 4. Wymiana drzwi wewnętrznych.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Mistrzejowice", os. Tysiąclecia 42,  31-610 Kraków
ogłasza konkurs ofert na realizację n/w zadań:

 1. Wykonanie remontu loggii i zadaszenia loggii w budynkach mieszkalnych na os. Tysiąclecia 19 i 21 w Spółdzielni Mieszkaniowej „Mistrzejowice”.
 2. Wykonanie remontu daszków i ścian wiatrołapów w budynkach na os. Tysiąclecia 19, 21 i os. Złotego Wieku 25, 26, 27 oraz remontu zadaszeń wejść na klatki schodowe w budynkach na os. Tysiąclecia 30, 31 w Krakowie.
 3. Wykonanie posadzek na spocznikach i biegach schodowych klatek schodowych w budynkach mieszkalnych na os. Złotego Wieku 10, 30, 32, 71 oraz na os. Tysiąclecia 16, 25 w Krakowie.
 4. Wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej, wraz z częściową rozbiórką wew. instalacji gazowej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych na os. Tysiąclecia 1, 5, 6, 8, 36 oraz os. Złotego Wieku 8, 60 w Spółdzielni Mieszkaniowej „Mistrzejowice”.
 5. Sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) w  budynkach mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych na os. Tysiąclecia 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55 oraz os. Złotego Wieku 10, 25, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45 w Spółdzielni Mieszkaniowej „Mistrzejowice”.

Oferty należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., osobiście w siedzibie zamawiającego lub za pośrednictwem przesyłki tradycyjnej na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mistrzejowice”, os. Tysiąclecia 42, 31-610 Kraków.

Termin składania ofert do dnia 22.02.2022 r.

Informacje o przedmiocie przetargów można uzyskać w Dziale Technicznym Spółdzielni:

 • Aleksandra Lasek telefon: 506 785 133, 12 640 99 56 - dotyczy os. Złotego Wieku
 • Konrad Kwiatkowski telefon: 506 785 136, 12 640 99 57 - dotyczy os. Tysiąclecia
 • Waldemar Jamróz telefon: 506 785 192, 12 640 99 58 – dotyczy instalacji c.w.u. os. Tysiąclecia i Złotego Wieku

Szczegółowe warunki przetargowe określają Warunki Zamówienia, zamieszczone poniżej.

Warunki Zamówienia można pobrać bezpłatnie ze strony internetowej Spółdzielni: www.smmistrzejowice.pl.

Regulamin udzielania zamówień na roboty, dostawy i usługi w SM „M” znajduje się do wglądu w siedzibie Spółdzielni i na stronie internetowej Spółdzielni. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta i unieważnienia konkursu w całości lub na poszczególne zakresy robót bez podania przyczyny.

ZAŁĄCZNIKI:

1. opis demontaż gaz
2. opis instalacja
3. przedmiar robót - os. Tysiąclecia 1.
4. przedmiar robót - os. Tysiąclecia 5.
5. przedmiar robót - os. Tysiąclecia 6.
6. przedmiar robót - os. Tysiąclecia 8.
7. przedmiar robót - os. Tysiąclecia 36.
8. przedmiar ciepła woda i gaz.
9. rozwinięcie bud. 8.
10. rysunek c.w.u.
11. rysunek gaz
12. rzut model 1
13. rzut model 2
14. Tysiąclecia 36 - projekt techniczny.
15. Warunki Zamówienia - remont loggii.

16. Warunki Zamówienia - remont daszków.
17. Warunki Zamówienia - wykonanie posadzek.
18. Warunki Zamówienia - wykonanie instalacji c.w.u.
19. Warunki Zamówienia - projekt c.w.u.
20. os. Tysiąclecia 1 - projekt c.w.u.
21. os. Tysiąclecia 5 - projekt c.w.u.
22. os. Tysiąclecia 6 - projekt c.w.u.
23. os. Tysiąclecia 8 - projekt c.w.u.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Mistrzejowice"
os. Tysiąclecia 42,  31-610 Kraków

ogłasza konkurs ofert na realizację n/w zadania:

wykonanie remontu loggii i zadaszenia loggii w budynkach mieszkalnych
na os. Tysiąclecia nr. 64 i 66 w Spółdzielni Mieszkaniowej „Mistrzejowice”.

Oferty należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., osobiście w siedzibie Zamawiającego lub za pośrednictwem przesyłki tradycyjnej na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mistrzejowice”, os. Tysiąclecia 42, 31-610 Kraków.

Termin składania ofert do dnia 27.12.2021r.

Informacje o przedmiocie przetargów można uzyskać w Dziale Technicznym Spółdzielni:

 • Konrad Kwiatkowski telefon: 506 785 136, 12 640 99 57

Warunki Zamówienia można pobrać bezpłatnie ze strony internetowej Spółdzielni:

Regulamin udzielania zamówień na roboty, dostawy i usługi w SM „M” znajduje się do wglądu w siedzibie Spółdzielni i na stronie internetowej Spółdzielni. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta i unieważnienia konkursu w całości lub na poszczególne zakresy robót bez podania przyczyny.

Załączniki:

1.Warunki zamówienia.

2. Załącznik nr 3 - projekt umowy.

3. Załącznik nr 4 - przedmiar.

4. Załącznik nr 5 - informacje uzupełniające.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Mistrzejowice"
os. Tysiąclecia 42,  31-610 Kraków
ogłasza konkurs ofert na realizację n/w zadań:

 • Wykonanie w latach 2022 - 2023  usługi  kominiarskiej  polegającej
  na  konserwacji,  czyszczeniu oraz okresowej rocznej kontroli stanu
  technicznego przewodów kominowych: spalinowych i wentylacyjnych
  w budynkach mieszkalnych, pawilonach (lokalach użytkowych)
  i garażach na os. Złotego Wieku i Tysiąclecia.
 • Wykonanie remontu nawierzchni podwórka pawilonu
  os. Tysiąclecia 42 w Krakowie

Oferty należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., osobiście w siedzibie Zamawiającego lub za pośrednictwem przesyłki tradycyjnej na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mistrzejowice”, os. Tysiąclecia 42, 31-610 Kraków.

Termin składania ofert do dnia 22.12.2021r.

Informacje o przedmiocie przetargów można uzyskać w Dziale Technicznym Spółdzielni:

 • Konrad Kwiatkowski telefon: 506 785 136, 12 640 99 57 – dotyczy os. Tysiąclecia
 • Aleksandra Lasek telefon: 506 785 133, 12 640 99 56 – dotyczy os. Złotego Wieku

Regulamin udzielania zamówień na roboty, dostawy i usługi w SM „M” znajduje się do wglądu w siedzibie Spółdzielni i na stronie internetowej Spółdzielni. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta i unieważnienia konkursu w całości lub na poszczególne zakresy robót bez podania przyczyny.

Załączniki:

1. Warunki zamówienia - remont nawierzchni podwórka pawilonu os. Tysiąclecia 42.
2. Załącznik nr 5 - szkic.
3. Zdjęcie poglądowe podwórka.
4. SIWZ - konkurs ofert na wykonanie usługi kominiarskiej 2022-2023 w budynkach na terenie os. Złotego Wieku i Tysiąclecia.
5. Załącznik nr 3 - projekt umowy (usługa kominiarska).
6. Załącznik nr 4 - wykaz budynków (usługa kominiarska).

 

Kontakt

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Mistrzejowice"

os. Tysiąclecia 42, 31-610 Kraków

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Nasz FanPage