Archiwalne

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Mistrzejowice" ogłasza konkurs ofert na realizację n/w zadań:

 • Wykonanie remontu balkonów i wykonanie zadaszeń nad balkonami czwartego piętra w budynkach mieszkalnych na os. Tysiąclecia nr 45, 48, 49, 50, 56 w Spółdzielni Mieszkaniowej „Mistrzejowice”.

 • Wykonanie remontu łazienki w Młodzieżowym Domu Kultury im. A. Bursy na os. Tysiąclecia 15 w Krakowie.

Oferty należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub za pośrednictwem przesyłki tradycyjnej na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mistrzejowice”, os. Tysiąclecia 42, 31-610 Kraków.

Informacje o poszczególnych zadaniach konkursu można uzyskać w Dziale Technicznym Spółdzielni pod numerem telefonu: 12 640 99 58.

Oferty należy składać do dnia 8.05.2020 r.

Regulamin udzielania zamówień na roboty, dostawy i usługi w SM „M” znajduje się do wglądu w siedzibie Spółdzielni i na stronie internetowej Spółdzielni. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta i unieważnienia konkursu w całości lub na poszczególne zakresy robót bez podania przyczyny.

Materiały do pobrania dla zadania nr 1 - remont balkonów i wykonanie zadaszeń:

 1. Warunki zamówienia - remont balkonów w os. Tysiąclecia nr 45, 48, 49, 50, 56.
 2. Projekt zadaszenia balkonów.
 3. Projekt remont małych balkonów.
 4. Projekt remont balkon duży.

 

Materiały do pobrania dla zadania nr 2 - remont łazienki w MDK im. A. Bursy:

 1. Warunki zamówienia - remont łazienki w MDK im. A. Bursy.

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mistrzejowice” w Krakowie w trybie konkursu ofert (§4 pkt. 2 lit. b Regulaminu udzielania zamówień na roboty, dostawy i usługi w Spółdzielni Mieszkaniowej „Mistrzejowice”) składa zapytanie ofertowe:

na wykonanie i montaż siłowni zewnętrznych na terenie naszych osiedli w ilości 6 jednakowych siłowni złożonych z 3 urządzeń każda.

Planowane urządzenie dla jednej siłowni :

 • 1 szt. – „biegacz”
 • 1 szt. – „prasa nożna”
 • 1 szt. – „rowerek”

Urządzenia winny być wykonane ze stali , malowane proszkowo, preferowane kolory zielony lub kolory naturalne.    

Urządzenia będą zamontowane na istniejących trawnikach bez wykonywania dodatkowej nawierzchni na fundamentach betonowych wylewanych na mokro lub prefabrykowanych, mocowanie zgodnie z wytycznymi producenta.

Wycenę należy przedstawić netto i brutto z rozbiciem na poszczególne urządzenia oraz łącznie na całość zadania. W wycenie należy uwzględnić cenę urządzeń, dostawę urządzeń oraz kompleksowy montaż urządzeń oraz wszystkie prace wynikające z technologii robót oraz z projektu technicznego sporządzonego przez ViaProjekt Sp. z o.o. Łącznie z wyceną należy przesłać karty techniczne proponowanych urządzeń oraz stosowne atesty i certyfikaty.

Dodatkowo w ofercie należy podać:

 • Długość gwarancji
 • Warunki serwisu
 • Termin montażu: nie dłużej niż do 31.05.2020r.
 • Termin płatności faktury

Projekt techniczny do wglądu w Dziale Technicznym Spółdzielni.

Osoby upoważnione do kontaktu:

Konrad Kwiatkowski   tel: 12 640 99 58,  506 785 136

Mirosław Radwan      tel: 12 640 99 56,  506 785 133

Zamawiający zatrzyma na okres gwarancji 5% wynagrodzenia tytułem zabezpieczenia prawidłowego wykonania zlecenia.

Termin składania ofert do dnia 17.04.2020r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Mistrzejowice" ogłasza przetargi nieograniczone
na realizację n/w zadań:

 1. wykonanie instalacji c.w.u.,
 2. wymianę ślusarki aluminiowej,
 3. remont daszków i ścian wiatrołapów,
 4. remont loggii,
 5. remont ulicy asfaltowej,
 6. ułożenie płytek na klatkach schodowych,
 7. obsługę kominiarską.

Szczegółowe warunki przetargowe zostały określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w sekretariacie Spółdzielni do dnia 11.02.2020.do g. 16:00.

 

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na roboty remontowe w trybie pisemnego przetargu ofertowego nieograniczonego:
SIWZ_na_wykonanie_instalacji_cieplnej_wody_uzytkowej_wraz_z_czesciowa_rozbiorka_wew_instalacji_gazowej
SIWZ_na_wykonanie_posadzek_na_spocznikach_i_biegach_klatek_schodowych_T19_ZW6_29_34_70
SIWZ_na_remont_loggi_w_budynku_T25
SIWZ_na_wykonanie_remontu_daszkow_i_scian_wiatrolapow_ZW
SIWZ_na_wykonanie_remontu_nawierzchni_ul_Pinczowskiej
SIWZ_na_wymiane_drzwi_wewnetrznych_w_wiatrolapach_ZW_T 
Wyjaśnienie do SIWZ na wymianę drzwi wewnętrznych w wiatrołapach ZW_T:

Informacja uzupełniająca do SIWZ na wymianę drzwi wewnętrznych w wiatrołapach w budynkach mieszkalnych os. Złotego Wieku i Tysiąclecia.

 1. W związku z zapytaniem złożonym przez jednego z Oferentów informujemy, że dopuszczamy profil aluminiowy zimny o szerokości minimum 50 mm.
 1. Jednocześnie informujemy, że w załączniku nr 5 do SIWZ podano łączną ilość drzwi: jest: 28 szt. powinno być: 26 szt.


SIWZ_na_wykonanie_w_latach_2020_2021_uslugi_kominiarskiej  

Dokumentacja do przetargu c.u.w. ZW i T   

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mistrzejowice”
z siedzibą w Krakowie os. Tysiąclecia 42
ogłasza

PRZETARGI NIEOGRANICZONE OFERTOWE

na realizację n/w zadań:

 

 1. Sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej c.w.u. w 21 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych na os. Złotego Wieku oraz os. Tysiąclecia w Spółdzielni Mieszkaniowej „Mistrzejowice”. - wadium 2100,00 zł, otwarcie ofert: 20.11.2019r.
 2. Remont małych balkonów i wykonanie zadaszenia nad balkonami 4 piętra w budynkach mieszkalnych na os. Tysiąclecia – wadium 700,00 zł, otwarcie ofert: 20.11.2019r.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie Spółdzielni w terminie od dnia ukazania się ogłoszenia do dnia 19.11.2019r. do godz. 1600.

Otwarcie ofert nastąpi w Sali Konferencyjnej SM „M” os. Tysiąclecia 42.

Informacje o przedmiocie przetargów można uzyskać w Dziale Technicznym Spółdzielni os. Złotego Wieku  19/20 pok. Nr 2, tel:  12 640 99 58. Szczegółowe warunki przetargowe określają Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia, które zostały zamieszczone na stronie internetowej Spółdzielni. SIWZ  można pobrać:

- bezpłatnie ze strony internetowej Spółdzielni:

- w wersji papierowej za odpłatnością 30,00 zł + VAT  .

Wadium na poszczególne zakresy robót należy wpłacić   przelewem na rachunek bankowy Spółdzielni.

Regulamin udzielania zamówień na roboty, dostawy i usługi w SM „M” znajduje się do wglądu w siedzibie Spółdzielni i na stronie internetowej Spółdzielni.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta i unieważnienia przetargu w całości lub na poszczególne zakresy robót bez podania przyczyny.

Kontakt

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Mistrzejowice"

os. Tysiąclecia 42, 31-610 Kraków

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Nasz FanPage