Archiwalne

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Mistrzejowice"
os. Tysiąclecia 42,  31-610 Kraków

ogłasza konkurs ofert na realizację n/w zadań:

 1. Wykonanie rozbudowy parkingu i jezdni manewrowej oraz remont istniejącego parkingu i jezdni manewrowej przed budynkiem os. Tysiąclecia 1.
 2. Przebudowę przyłącza oświetlenia wraz z budową słupa oświetleniowego z oprawą przed budynkiem os. Tysiąclecia 1.

Oferty należy składać osobiście w siedzibie zamawiającego lub za pośrednictwem przesyłki tradycyjnej na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mistrzejowice”, os. Tysiąclecia 42, 31-610 Kraków.

 • Termin składania ofert do dnia 27.09.2022r.
 • Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.09.2022 r. o godz. 9:00 w siedzibie Zamawiającego.
 • Indywidualne negocjacje z oferentami odbędą się telefonicznie w dniu 28.09.2022 r. w godz. 9:00 – 15:00.

Informacje o przedmiocie konkursu można uzyskać w Dziale Technicznym Spółdzielni:

 • Konrad Kwiatkowski telefon: 506 785 136, 12 640 99 57

Szczegółowe warunki konkursu określają Warunki Zamówienia, które zostały zamieszczone poniżej.

Regulamin udzielania zamówień na roboty, dostawy i usługi w SM „M” znajduje się do wglądu w siedzibie Spółdzielni i na stronie internetowej Spółdzielni. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta i unieważnienia konkursu w całości lub na poszczególne zakresy robót bez podania przyczyny.

Załączniki:

1. Warunki zamówienia.
2. Projekt zagospodarowania terenu - strona tytułowa.

3. Projekt zagospodarowania terenu - opis techniczny.
4. Projekt zagospodarowania terenu - rys. 1.
5. Projekt architektoniczno-budowlany - strona tytułowa.
6. Projekt architektoniczno-budowlany - opis techniczny.
7. Projekt architektoniczno-budowlany - rys. 1.
8. Projekt architektoniczno-budowlany - rys. 2.
9. Projekt architektoniczno-budowlany - rys. 3.
10. Projekt architektoniczno-budowlany - opinia geotechniczna.
11. Projekt techniczny - opis strona tytułowa.
12. Projekt techniczny - opis techniczny.
13. Projekt techniczny - rys 1 projekt zagospodarowania.
14. Projekt techniczny - rys 2 altana.
15. Projekt techniczny - rys 2 przekroje konstrukcyjne.
16. Projekt elektryka opis.
17. Projekt elektryka przebudowa oświetlenia.
18. Projekt elektryka przebudowa oświetlenia - załącznik.
19. Projekt elektryka uzgodnienie ZDMK słupa.
20. Projekt elektryka uzgodnienie ZDMK słupa - załącznik.
21. Projekt elektryka ZUDP parking kabel.
22. Projekt elektryka ZUDP parking kabel - załącznik.
23. Projekt elektryka Dialux.
24. Projekt elektryka rysunek.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Mistrzejowice", os. Tysiąclecia 42,  31-610 Kraków

ogłasza konkurs ofert na realizację n/w zadania:

wykonanie nawierzchni z kostki brukowej dla altan śmietnikowych
wraz z rozbiórką istniejących altan śmietnikowych
zlokalizowanych na os. Złotego Wieku 66, 67.

Oferty należy składać osobiście w siedzibie Zamawiającego lub za pośrednictwem przesyłki tradycyjnej na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mistrzejowice”, os. Tysiąclecia 42, 31-610 Kraków.

Termin składania ofert do dnia 20.09.2022r.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.09.2022 r. o godz. 9:00 w siedzibie Zamawiającego.

Indywidualne negocjacje z oferentami odbędą się telefonicznie w dniu 21.09.2022 r. w godz. 9:00 – 15:00.

Informacje o przedmiocie konkursu można uzyskać w Dziale Technicznym Spółdzielni:

 • Aleksandra Lasek telefon: 506 785 133, 12 640 99 56

Szczegółowe warunki konkursu określają Warunki Zamówienia, które zostały zamieszczone poniżej.

Warunki Zamówienia można pobrać bezpłatnie ze strony internetowej Spółdzielni: www.smmistrzejowice.pl.

Regulamin udzielania zamówień na roboty, dostawy i usługi w SM „M” znajduje się do wglądu w siedzibie Spółdzielni i na stronie internetowej Spółdzielni. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta i unieważnienia konkursu w całości lub na poszczególne zakresy robót bez podania przyczyny.

Załączniki:

1. Warunki zamówienia.
2. Zał. nr 3 do WZ - projekt umowy.
3. Zał. nr 4 do WZ.
4. Zał. nr 5 do WZ.
5. Zał. nr 6 do WZ.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Mistrzejowice", os. Tysiąclecia 42, 31-610 Kraków
ogłasza konkurs ofert na realizację:

wykonanie remontu loggii i zadaszenia loggii w budynkach mieszkalnych
na os. Tysiąclecia 64 i 66 w Spółdzielni Mieszkaniowej "Mistrzejowice".

Oferty należy składać osobiście w siedzibie zamawiającego lub za pośrednictwem przesyłki tradycyjnej na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mistrzejowice”, os. Tysiąclecia 42, 31-610 Kraków.

 • Termin składania ofert do dnia 13.09.2022r.
 • Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.09.2022 r. o godz. 9:00 w siedzibie Zamawiającego.
 • Indywidualne negocjacje z oferentami odbędą się telefonicznie w dniu 14.09.2022 r. w godz. 9:00 – 11:00.

Informacje o przedmiocie konkursu można uzyskać w Dziale Technicznym Spółdzielni:

 • Konrad Kwiatkowski telefon: 506 785 136, 12 640 99 57

Szczegółowe warunki konkursu określają Warunki Zamówienia, które zostały zamieszczone poniżej w załączniku.

Regulamin udzielania zamówień na roboty, dostawy i usługi w SM „M” znajduje się do wglądu w siedzibie Spółdzielni i na stronie internetowej Spółdzielni. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta i unieważnienia konkursu w całości lub na poszczególne zakresy robót bez podania przyczyny.

Załączniki:

1. Warunki zamówienia - remont loggii.
2. Załącznik 4 - przedmiar (remont loggii).
3. Ekspertyza - remont loggii.
4. Projekt - opis.
5. Projekt rysunki.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Mistrzejowice", os. Tysiąclecia 42, 31-610 Kraków
ogłasza konkurs ofert na realizację n/w zadań:

 1. Wykonanie remontu loggii i zadaszenia loggii w budynkach mieszkalnych na os. Tysiąclecia 64 i 66 w Spółdzielni Mieszkaniowej "Mistrzejowice".
 2. Wymiana grzejników na klatkach schodowych w budynkach os. Złotego Wieku 18, 68, 70 w Krakowie w Spółdzielni Mieszkaniowej „Mistrzejowice”.

Oferty należy składać osobiście w siedzibie zamawiającego lub za pośrednictwem przesyłki tradycyjnej na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mistrzejowice”, os. Tysiąclecia 42, 31-610 Kraków.

Termin składania ofert do dnia 09.08.2022r.

 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.08.2022 r. o godz. 9:00 w siedzibie Zamawiającego.

 Indywidualne negocjacje z oferentami odbędą się telefonicznie w dniu 10.08.2022 r. w godz. 9:00 – 15:00.

Informacje o przedmiocie konkursu można uzyskać w Dziale Technicznym Spółdzielni:

 • Konrad Kwiatkowski telefon: 506 785 136, 12 640 99 57
 • Aleksandra Lasek telefon: 506 785 133, 12 640 99 56
 • Waldemar Jamróz telefon: 506 785 192, 12 640 99 58 – dotyczy instalacji sanitarnych

Szczegółowe warunki konkursu określają Warunki Zamówienia, które zostały zamieszczone w poniższych załącznikach.

Regulamin udzielania zamówień na roboty, dostawy i usługi w SM „M” znajduje się do wglądu w siedzibie Spółdzielni i na stronie internetowej Spółdzielni. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta i unieważnienia konkursu w całości lub na poszczególne zakresy robót bez podania przyczyny.

Załączniki dotyczące remontu loggii:

1. Warunki zamówienia - remont loggii.
2. Załącznik 4 - przedmiar (remont loggii).
3. Projekt remont loggii.
4. Projekt - załączniki 1 i 2.

5. Projekt - załącznik 3.
6. Projekt - załącznik 5.
7. Ekspertyza - remont loggii.
8. Rysunek 1.
9. Rysunek 2.
10. Rysunek 3.
11. Rysunek 4.
12. Rysunek 5.
13. Rysunek 6.
14. Rysunek 7.
15. Rysunek 8.
16. Rysunek 9.

 Załączniki dotyczące wymiany grzejników:

1. Warunki zamówienia.
2. Załączniki nr 1 i 2.

3. Załącznik nr 3 - umowa.

Kontakt

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Mistrzejowice"

os. Tysiąclecia 42, 31-610 Kraków

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Nasz FanPage