O Spółdzielni

O Spółdzielni

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mistrzejowice" powstała w 1990 roku w wyniku podziału Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik". Podział Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik" nastąpił na podstawie Uchwały Zebrania Przedstawicieli Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik" Nr 14/5/XXXII/90 z dnia 30.06.1990 r.

W wyniku podziału powstało sześć nowych Spółdzielni:

  1. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mistrzejowice",
  2. 2. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mistrzejowice - Północ",
  3. 3. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jutrzenka"
  4. 4. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Victoria"
  5. 5. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bieńczyce"
  6. 6. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Hutnik"

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mistrzejowice" została wpisana do Rejestru Spółdzielni prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa–Śródmieścia Wydział VI Gospodarczy–Rejestrowy w dniu 25 Października1990 roku – Nr Rej. S-587/A, a także do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy pod numerem KRS 0000141830 w dniu 4 Grudnia 2002 roku.

Spółdzielnia ma charakter eksploatacyjny i jest jedną z największych spółdzielni mieszkaniowych na terenie Krakowa. Zasoby Spółdzielni położone są w Dzielnicy XV Kraków–Mistrzejowice.

Spółdzielnia zarządza i administruje 92 budynkami mieszkalnymi o łącznej powierzchni 255.962,70 m2, lokalami usługowymi (7 pawilonami handlowymi i 2 kioskami wolnostojącymi) o łącznej powierzchni 12.462,02 m2, 24 pracowniami plastycznymi o łącznej powierzchni 742,50 m2 oraz 129 garażami o łącznej powierzchni 2.426,30 m2, zlokalizowanymi na terenie osiedli "Tysiąclecia" i "Złotego Wieku".

W zasobach Spółdzielni zamieszkuje aktualnie ponad 13 tys. mieszkańców, a jej tereny obejmują łącznie 45,03 ha powierzchni,w tym tereny zielone 24,98ha. Siedziba Spółdzielni zlokalizowana jest w pawilonie na os. Tysiąclecia 42, gdzie znajdują się biura i kasa, a także Zarząd i Rada Nadzorcza.W pawilonie na os. Złotego Wieku 19/20 znajduje się Dział Techniczny Spółdzielni wraz z warsztatami.

Kontakt

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Mistrzejowice"

os. Tysiąclecia 42, 31-610 Kraków

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Nasz FanPage