Roboty remontowo-budowlane

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Mistrzejowice", os. Tysiąclecia 42,  31-610 Kraków,
ogłasza konkurs ofert na realizację n/w zadań:

  1. Wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej, wraz z częściową rozbiórką wew. instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym na os. Tysiąclecia 34 w Spółdzielni Mieszkaniowej „Mistrzejowice”
  2. Docieplenie i naprawa ściany północnej budynku mieszkalnego wielorodzinnego os. Złotego Wieku nr 45 w Krakowie
  3. Wykonanie remontu loggii i zadaszenia loggii w budynkach mieszkalnych na os. Tysiąclecia 64 i 66 w Spółdzielni Mieszkaniowej "Mistrzejowice".

Oferty należy składać osobiście w siedzibie zamawiającego lub za pośrednictwem przesyłki tradycyjnej na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mistrzejowice”, os. Tysiąclecia 42, 31-610 Kraków.

  • Termin składania ofert do dnia 24.05.2022r.
  • Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.05.2022 r. o godz. 9:00 w siedzibie Zamawiającego.
  • Indywidualne negocjacje z oferentami odbędą się telefonicznie w dniu 25.05.2022 r. w godz. 9:00 – 15:00.

Informacje o przedmiocie konkursu można uzyskać w Dziale Technicznym Spółdzielni:

  • Aleksandra Lasek telefon: 506 785 133, 12 640 99 56 - dotyczy os. Złotego Wieku
  • Konrad Kwiatkowski telefon: 506 785 136, 12 640 99 57 - dotyczy os. Tysiąclecia
  • Waldemar Jamróz telefon: 506 785 192, 12 640 99 58 – dotyczy instalacji c.w.u. os. Tysiąclecia i Złotego Wieku

Szczegółowe warunki konkursu określają Warunki Zamówienia zamieszczone w poniższych załącznikach.

Regulamin udzielania zamówień na roboty, dostawy i usługi w SM „M” znajduje się do wglądu w siedzibie Spółdzielni i na stronie internetowej Spółdzielni. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta i unieważnienia konkursu w całości lub na poszczególne zakresy robót bez podania przyczyny.

Załączniki:

1. Instalacja c.w.u. - os. Tysiąclecia 34:

1.1. Mapa.
1.2. Opis1.
1.3. Opis2.
1.4. S1-1.
1.5. S1-2.
1.6. S1-3.
1.7. S1-4.
1.8. S1-5.
1.9. S1-6.
1.10. S1-7.
1.11. S1-8.
1.12. S2-2.
1.13. S2-3.
1.14. S2-4.
1.15. S2-5.
1.16. S2-6.
1.17. S2-7.
1.18. Formularz i oświadczenie.
1.19. Warunki zamówienia Tysiąclecia 34.
1.20. Projekt umowy.


2. Docieplenie i naprawa ściany północnej os. Złotego Wieku 45.

2.1. Warunki zamówienia ZW 45.
2.2. Dokumentacja.

3. Remont loggii os. Tysiąclecia 64 i 66.

3.1. Warunki zamówienia os. Tysiąclecia 64 i 66.
3.2. Przedmiar.
3.3. Ekpertyza.
3.4. Projekt.
3.5. Załączniki.
3.6. Rysunek 1.
3.7. Rysunek 2.
3.8. Rysunek 3.
3.9. Rysunek 4.
3.10. Rysunek 5.
3.11. Rysunek 6.
3.12. Rysunek 7.
3.13. Rysunek 8.
3.14. Rysunek 9.

 

Kontakt

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Mistrzejowice"

os. Tysiąclecia 42, 31-610 Kraków

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Nasz FanPage