Archiwalne

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Mistrzejowice", os. Tysiąclecia 42, 31-610 Kraków
ogłasza konkurs ofert na realizację n/w zadań:

 1. Wykonanie remontu łazienki w Klubie Kuźnia Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida, os. Złotego Wieku 14 w Krakowie.
 2. Wykonanie chodników ze schodami terenowymi przed wejściem do wiatrołapów do budynku os. Złotego Wieku 32 w Krakowie.
 3. Wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej, wraz z częściową rozbiórką wew. instalacji gazowej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych na os. Złotego Wieku 16, 21, 30, 33, 35 w Spółdzielni Mieszkaniowej „Mistrzejowice”.
 4. Wykonanie remontu instalacji wewnętrznej wodociągowej wraz z inwentaryzacją w budynku os. Tysiąclecia 42 w Spółdzielni Mieszkaniowej „Mistrzejowice”.
 5. Wykonanie remontu loggii i zadaszenia loggii w budynkach mieszkalnych na os. Tysiąclecia 64 i 66 w Spółdzielni Mieszkaniowej "Mistrzejowice".

Oferty należy składać osobiście w siedzibie zamawiającego lub za pośrednictwem przesyłki tradycyjnej na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mistrzejowice”, os. Tysiąclecia 42, 31-610 Kraków.

 • Termin składania ofert do dnia 19.04.2022r.
 • Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.04.2022 r. o godz. 9:00 w siedzibie Zamawiającego.
 • Indywidualne negocjacje z oferentami odbędą się telefonicznie w dniu 20.04.2022 r. w godz. 9:00 – 15:00.

Informacje o przedmiocie konkursu można uzyskać w Dziale Technicznym Spółdzielni:

 • Aleksandra Lasek telefon: 506 785 133, 12 640 99 56 - dotyczy os. Złotego Wieku
 • Konrad Kwiatkowski telefon: 506 785 136, 12 640 99 57 - dotyczy os. Tysiąclecia
 • Waldemar Jamróz telefon: 506 785 192, 12 640 99 58 – dotyczy instalacji c.w.u. os. Tysiąclecia i Złotego Wieku

Regulamin udzielania zamówień na roboty, dostawy i usługi w SM „M” znajduje się do wglądu w siedzibie Spółdzielni i na stronie internetowej Spółdzielni. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta i unieważnienia konkursu w całości lub na poszczególne zakresy robót bez podania przyczyny.

Załączniki:

Ad. 1. Remont łazienki w Klubie Kuźnia.
Ad. 2. Remont chodników.
Ad. 3. Wykonanie instalacji c.w.u. - warunki zamówienia.
Ad. 3. Wykonanie instalacji c.w.u. - załącznik 1,2.
Ad. 3. Wykonanie instalacji c.w.u. - załącznik 3 umowa.
Ad. 4. Remont i inwentaryzacji wewnętrznej instalacji wodociągowej - warunki zamówienia.
Ad. 4. Remont i inwentaryzacji wewnętrznej instalacji wodociągowej - załącznik 1,2.
Ad. 4. Remont i inwentaryzacji wewnętrznej instalacji wodociągowej - załącznik 3 umowa.
Ad. 4. Remont i inwentaryzacji wewnętrznej instalacji wodociągowej - rzut A.
Ad. 4. Remont i inwentaryzacji wewnętrznej instalacji wodociągowej - rzut B.
Ad. 5. Remont loggii - warunki zamówienia.
Ad. 5. Remont loggii - przedmiar.
A
d. 3. ZW 35 opis, Przedmiar wymiennikownia, Przedmiar cwu, Rzut 01, Rzut 02, Rzut 03, Rzut 04, Rzut 05, Rzut 06, Rozwinięcie 07, Strona tytułowa.
Ad. 3.
ZW 33 opis, Przedmiar wymiennikownia, Przedmiar cwu, Rzut 01, Rzut 02, Rzut 04, Rzut 05, Rzut 06, Rozwinięcie 07, Strona tytułowa.
Ad. 3. ZW 30 opis, Przedmiar wymiennikownia, Przedmiar cwu, Rzut 01, Rzut 02, Rzut 03, Rzut 04, Rzut 05, Rzut 06, Rozwinięcie 07, Strona tytułowa.
Ad. 3. ZW 21 opis, Przedmiar wymiennikownia, Przedmiar cwu, Rzut 01, Rzut 02, Rzut 03, Rzut 04, Rzut 05, Rzut 06, Rozwinięcie 07, Strona tytułowa.
Ad. 3. ZW 16 opis, Przedmiar wymiennikownia, Przedmiar cwu, Rzut 01, Rzut 02, Rzut 03, Rzut 04, Rzut 05, Rzut 06, Rozwinięcie 07.

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Mistrzejowice", os. Tysiąclecia 42,  31-610 Kraków
ogłasza konkurs ofert na realizację n/w zadania:

 • wykonanie remontu miejsc postojowych, chodnika, jezdni oraz utwardzenia terenu
  na dz. 273/1, 273/2, 273/5, 273/6, 252/2 obr.1 (ul. Dantyszka) w Krakowie.

Oferty należy składać osobiście w siedzibie zamawiającego lub za pośrednictwem przesyłki tradycyjnej na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mistrzejowice”, os. Tysiąclecia 42, 31-610 Kraków.

 • Termin składania ofert do dnia 12.04.2022r.
 • Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.04.2022 r. o godz. 9:00 w siedzibie Zamawiającego.
 • Indywidualne negocjacje z oferentami odbędą się telefonicznie w dniu 13.04.2022 r. w godz. 9:00 – 15:00.

Informacje o przedmiocie konkursu można uzyskać w Dziale Technicznym Spółdzielni:

 • Aleksandra Lasek telefon: 506 785 133, 12 640 99 56 - dotyczy os. Złotego Wieku

Regulamin udzielania zamówień na roboty, dostawy i usługi w SM „M” znajduje się do wglądu w siedzibie Spółdzielni i na stronie internetowej Spółdzielni. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta i unieważnienia konkursu w całości lub na poszczególne zakresy robót bez podania przyczyny.

Załączniki:
1. Dokumentacja techniczna część 1.
2. Dokumentacja techniczna część 2.
3. Warunki zamówienia.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Mistrzejowice", os. Tysiąclecia 42,  31-610 Kraków
ogłasza konkurs ofert na realizację n/w zadań:

 1. Wykonanie remontu loggii i zadaszenia loggii w budynkach mieszkalnych na os. Tysiąclecia nr. 64 i 66 w Spółdzielni Mieszkaniowej „Mistrzejowice”.
 2. Wykonanie remont parkingu i jezdni manewrowej os. Tysiąclecia 2 oraz wymianę uszkodzonych krawężników najazdowych parkingu przed budynkiem os. Tysiąclecia 19 i 21 w Spółdzielni Mieszkaniowej „Mistrzejowice”
 3. Wykonanie wymiany ślusarki stalowej na aluminiową w pawilonie handlowo- usługowym os. Tysiąclecia 42 w Krakowie- elewacja południowa i wschodnia od strony podwórka.
 4. Wymiana drzwi wewnętrznych do pomieszczeń biurowych budynku administracji SMM os. Tysiąclecia 42 i Działu Technicznego SMM os. Złotego Wieku 19-20 w Krakowie.

Oferty należy składać osobiście w siedzibie zamawiającego lub za pośrednictwem przesyłki tradycyjnej na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mistrzejowice”, os. Tysiąclecia 42, 31-610 Kraków.

 • Termin składania ofert do dnia 29.03.2022r.
 • Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.03.2022 r. o godz. 9:00 w siedzibie Zamawiającego.
 • Indywidualne negocjacje z oferentami odbędą się telefonicznie w dniu 30.03.2022 r. w godz. 9:00 – 15:00.

Informacje o przedmiocie konkursu można uzyskać w Dziale Technicznym Spółdzielni:

 • Konrad Kwiatkowski telefon: 506 785 136, 12 640 99 57 - dotyczy os. Tysiąclecia
 • Aleksandra Lasek telefon: 506 785 133, 12 640 99 56 - dotyczy os. Złotego Wieku

Regulamin udzielania zamówień na roboty, dostawy i usługi w SM „M” znajduje się do wglądu w siedzibie Spółdzielni i na stronie internetowej Spółdzielni. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta i unieważnienia konkursu w całości lub na poszczególne zakresy robót bez podania przyczyny.

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Remont loggii.
 2. Remont parkingu.
 3. Wymiana ślusarki stalowej na aluminiową.
 4. Wymiana drzwi wewnętrznych.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Mistrzejowice", os. Tysiąclecia 42,  31-610 Kraków
ogłasza konkurs ofert na realizację n/w zadań:

 1. Wykonanie remontu loggii i zadaszenia loggii w budynkach mieszkalnych na os. Tysiąclecia 19 i 21 w Spółdzielni Mieszkaniowej „Mistrzejowice”.
 2. Wykonanie remontu daszków i ścian wiatrołapów w budynkach na os. Tysiąclecia 19, 21 i os. Złotego Wieku 25, 26, 27 oraz remontu zadaszeń wejść na klatki schodowe w budynkach na os. Tysiąclecia 30, 31 w Krakowie.
 3. Wykonanie posadzek na spocznikach i biegach schodowych klatek schodowych w budynkach mieszkalnych na os. Złotego Wieku 10, 30, 32, 71 oraz na os. Tysiąclecia 16, 25 w Krakowie.
 4. Wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej, wraz z częściową rozbiórką wew. instalacji gazowej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych na os. Tysiąclecia 1, 5, 6, 8, 36 oraz os. Złotego Wieku 8, 60 w Spółdzielni Mieszkaniowej „Mistrzejowice”.
 5. Sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) w  budynkach mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych na os. Tysiąclecia 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55 oraz os. Złotego Wieku 10, 25, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45 w Spółdzielni Mieszkaniowej „Mistrzejowice”.

Oferty należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., osobiście w siedzibie zamawiającego lub za pośrednictwem przesyłki tradycyjnej na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mistrzejowice”, os. Tysiąclecia 42, 31-610 Kraków.

Termin składania ofert do dnia 22.02.2022 r.

Informacje o przedmiocie przetargów można uzyskać w Dziale Technicznym Spółdzielni:

 • Aleksandra Lasek telefon: 506 785 133, 12 640 99 56 - dotyczy os. Złotego Wieku
 • Konrad Kwiatkowski telefon: 506 785 136, 12 640 99 57 - dotyczy os. Tysiąclecia
 • Waldemar Jamróz telefon: 506 785 192, 12 640 99 58 – dotyczy instalacji c.w.u. os. Tysiąclecia i Złotego Wieku

Szczegółowe warunki przetargowe określają Warunki Zamówienia, zamieszczone poniżej.

Warunki Zamówienia można pobrać bezpłatnie ze strony internetowej Spółdzielni: www.smmistrzejowice.pl.

Regulamin udzielania zamówień na roboty, dostawy i usługi w SM „M” znajduje się do wglądu w siedzibie Spółdzielni i na stronie internetowej Spółdzielni. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta i unieważnienia konkursu w całości lub na poszczególne zakresy robót bez podania przyczyny.

ZAŁĄCZNIKI:

1. opis demontaż gaz
2. opis instalacja
3. przedmiar robót - os. Tysiąclecia 1.
4. przedmiar robót - os. Tysiąclecia 5.
5. przedmiar robót - os. Tysiąclecia 6.
6. przedmiar robót - os. Tysiąclecia 8.
7. przedmiar robót - os. Tysiąclecia 36.
8. przedmiar ciepła woda i gaz.
9. rozwinięcie bud. 8.
10. rysunek c.w.u.
11. rysunek gaz
12. rzut model 1
13. rzut model 2
14. Tysiąclecia 36 - projekt techniczny.
15. Warunki Zamówienia - remont loggii.

16. Warunki Zamówienia - remont daszków.
17. Warunki Zamówienia - wykonanie posadzek.
18. Warunki Zamówienia - wykonanie instalacji c.w.u.
19. Warunki Zamówienia - projekt c.w.u.
20. os. Tysiąclecia 1 - projekt c.w.u.
21. os. Tysiąclecia 5 - projekt c.w.u.
22. os. Tysiąclecia 6 - projekt c.w.u.
23. os. Tysiąclecia 8 - projekt c.w.u.

Kontakt

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Mistrzejowice"

os. Tysiąclecia 42, 31-610 Kraków

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Nasz FanPage