Archiwalne

Konkurs ofert

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Mistrzejowice" os. Tysiąclecia 42, 31-610 Kraków
ogłasza konkurs ofert na realizację n/w zadań:

 1. Remont chodnika/schodów przed wejściem do wiatrołapów przy budynku os. Złotego Wieku 33.
 2. Wykonanie chodnika przez dz. nr 10/8 obr. 2 NH pomiędzy budynkami os. Złotego Wieku 11 i 16.
 3. Wykonanie remontu loggii i zadaszenia loggii w budynkach mieszkalnych na os. Tysiąclecia nr. 64, 65, 66 w Spółdzielni Mieszkaniowej „Mistrzejowice”.
 4. Sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych na os. Tysiąclecia 19, 22, 24, 26, 43, 45, 47 oraz os. Złotego Wieku 18, 27, 29, 68, 69, 70, 71 w Spółdzielni Mieszkaniowej „Mistrzejowice”.
 5. Wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej, wraz z częściową rozbiórką wew. instalacji gazowej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych na os. Tysiąclecia 16, 31, 48, 51, 52, 55 oraz os. Złotego Wieku 10, 17, 25, 40, 43, 45, 53, 54
  w Spółdzielni Mieszkaniowej „Mistrzejowice”.
 6. Wykonanie wymiany ślusarki stalowej na aluminiową sklepu monopolowego Happy, wiatrołapu SMM, wiatrołapu Biblioteki w pawilonie os. Tysiąclecia 42 oraz przedsionka sali baletowej w pawilonie os. Tysiąclecia 15 w Spółdzielni Mieszkaniowej „Mistrzejowice” w Krakowie.

Oferty należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., osobiście w siedzibie zamawiającego lub za pośrednictwem przesyłki tradycyjnej na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mistrzejowice”, os. Tysiąclecia 42, 31-610 Kraków.

 • Termin składania ofert do dnia 14.02.2023r.
 • Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.02.2023 r. o godz. 9:00 w siedzibie Zamawiającego.
 • Indywidualne negocjacje z oferentami odbędą się telefonicznie w dniu 15.02.2023 r. w godz. 9:00 – 15:00.

Informacje o przedmiocie konkursu można uzyskać w Dziale Technicznym Spółdzielni:

 • Aleksandra Lasek telefon: 506 785 133, 12 640 99 56 - dotyczy os. Złotego Wieku
 • Konrad Kwiatkowski telefon: 506 785 136, 12 640 99 57 - dotyczy os. Tysiąclecia
 • Waldemar Jamróz telefon: 506 785 192, 12 640 99 58 – dotyczy instalacji c.w.u. os. Tysiąclecia i Złotego Wieku

Szczegółowe warunki konkursu określają Warunki Zamówienia, które zostały zamieszczone w poniższych załącznikach.

Warunki Zamówienia można pobrać bezpłatnie ze strony internetowej Spółdzielni: www.smmistrzejowice.pl.

Regulamin udzielania zamówień na roboty, dostawy i usługi w SM „M” znajduje się do wglądu w siedzibie Spółdzielni i na stronie internetowej Spółdzielni. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta i unieważnienia konkursu w całości lub na poszczególne zakresy robót bez podania przyczyny.

Załączniki:

1.1 Remont chodnika/schodów oraz wykonania chodnika - zadania nr 1 i 2.
3.1. Zadanie nr 3 - warunki zamówienia.
3.2. Zadanie nr 3 - przedmiar.
3.3. Zadanie nr 3 - ekspertyza.
3.4. Zadanie nr 3 - projekt opis.
3.5. Zadanie nr 3 - projekt rysunki.
4.1. Zadanie nr 4 - warunki zamówienia
4.2 Zadanie nr 4 - opis nieruchomości.
4.3. Zadanie nr 4 - projekt umowy.
5.1. Zadanie nr 5 - warunki zamówienia.
5.2. Zadanie nr 5 - formularz ofertowy.
5.3. Zadanie nr 5 - projekt umowy.
5.4. Zadanie nr 5 - opis c.w.u.
5.5. Zadanie nr 5 - rysunki c.w.u.
Zadanie nr 5 - inne załączniki:

  5.6.     5.7.     5.8.     5.9.     5.10     5.11
 5.12    5.13    5.14    5.15    5.16     5.17
 5.18    5.19    5.20    5.21    5.22     5.23
 5.24    5.25    5.26    5.27    5.28     5.29
 5.30    5.31    5.32    5.33    5.34     5.35
 5.36    5.37    5.38    5.39    5.40     5.41
 5.42    5.43    5.44    5.45    5.46     5.47
 5.48    5.49    5.50    5.51    5.52     5.53
 5.54    5.55    5.56    5.57    5.58

    5.59

 5.60    5.61    5.62    5.63    5.64     5.65
 5.66    5.67    5.68    5.69    5.70    5.71
 5.72    5.73    5.74    5.75    5.76    5.77
 5.78    5.79    5.80    5.81    5.82    5.83
 5.84    5.85    5.86    5.87    5.88    5.89
 5.90    5.91    5.92

Zadanie nr 5 - przedmiary:

 5.93   5.94    5.95    5.96     5.97     5.98
 5.99   5.100    5.101    5.102     5.103  

6.1. Zadanie nr 6 - warunki zamówienia.

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Mistrzejowice", os. Tysiąclecia 42,  31-610 Kraków
ogłasza konkurs ofert na:

wykonanie remontu loggii i zadaszenia loggii w budynkach mieszkalnych
na os. Tysiąclecia 64 i 66 w Spółdzielni Mieszkaniowej "Mistrzejowice".

Oferty należy składać osobiście w siedzibie zamawiającego lub za pośrednictwem przesyłki tradycyjnej na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mistrzejowice”, os. Tysiąclecia 42, 31-610 Kraków.

 • Termin składania ofert do dnia 18.10.2022r.
 • Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.10.2022 r. o godz. 9:00 w siedzibie Zamawiającego.
 • Indywidualne negocjacje z oferentami odbędą się telefonicznie w dniu 19.10.2022 r. w godz. 9:00 – 11:00.

Informacje o przedmiocie konkursu można uzyskać w Dziale Technicznym Spółdzielni:

 • Konrad Kwiatkowski telefon: 506 785 136, 12 640 99 57

Szczegółowe warunki konkursu określają Warunki Zamówienia, które zostały zamieszczone poniżej.

Regulamin udzielania zamówień na roboty, dostawy i usługi w SM „M” znajduje się do wglądu w siedzibie Spółdzielni i na stronie internetowej Spółdzielni. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta i unieważnienia konkursu w całości lub na poszczególne zakresy robót bez podania przyczyny.

Załączniki:

1. Warunki zamówienia - remont loggii.
2. Załącznik 4 - przedmiar (remont loggii).
3. Ekspertyza - remont loggii.
4. Projekt - opis.
5. Projekt rysunki.  

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Mistrzejowice"
os. Tysiąclecia 42,  31-610 Kraków

ogłasza konkurs ofert na realizację n/w zadań:

 1. Wykonanie rozbudowy parkingu i jezdni manewrowej oraz remont istniejącego parkingu i jezdni manewrowej przed budynkiem os. Tysiąclecia 1.
 2. Przebudowę przyłącza oświetlenia wraz z budową słupa oświetleniowego z oprawą przed budynkiem os. Tysiąclecia 1.

Oferty należy składać osobiście w siedzibie zamawiającego lub za pośrednictwem przesyłki tradycyjnej na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mistrzejowice”, os. Tysiąclecia 42, 31-610 Kraków.

 • Termin składania ofert do dnia 27.09.2022r.
 • Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.09.2022 r. o godz. 9:00 w siedzibie Zamawiającego.
 • Indywidualne negocjacje z oferentami odbędą się telefonicznie w dniu 28.09.2022 r. w godz. 9:00 – 15:00.

Informacje o przedmiocie konkursu można uzyskać w Dziale Technicznym Spółdzielni:

 • Konrad Kwiatkowski telefon: 506 785 136, 12 640 99 57

Szczegółowe warunki konkursu określają Warunki Zamówienia, które zostały zamieszczone poniżej.

Regulamin udzielania zamówień na roboty, dostawy i usługi w SM „M” znajduje się do wglądu w siedzibie Spółdzielni i na stronie internetowej Spółdzielni. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta i unieważnienia konkursu w całości lub na poszczególne zakresy robót bez podania przyczyny.

Załączniki:

1. Warunki zamówienia.
2. Projekt zagospodarowania terenu - strona tytułowa.

3. Projekt zagospodarowania terenu - opis techniczny.
4. Projekt zagospodarowania terenu - rys. 1.
5. Projekt architektoniczno-budowlany - strona tytułowa.
6. Projekt architektoniczno-budowlany - opis techniczny.
7. Projekt architektoniczno-budowlany - rys. 1.
8. Projekt architektoniczno-budowlany - rys. 2.
9. Projekt architektoniczno-budowlany - rys. 3.
10. Projekt architektoniczno-budowlany - opinia geotechniczna.
11. Projekt techniczny - opis strona tytułowa.
12. Projekt techniczny - opis techniczny.
13. Projekt techniczny - rys 1 projekt zagospodarowania.
14. Projekt techniczny - rys 2 altana.
15. Projekt techniczny - rys 2 przekroje konstrukcyjne.
16. Projekt elektryka opis.
17. Projekt elektryka przebudowa oświetlenia.
18. Projekt elektryka przebudowa oświetlenia - załącznik.
19. Projekt elektryka uzgodnienie ZDMK słupa.
20. Projekt elektryka uzgodnienie ZDMK słupa - załącznik.
21. Projekt elektryka ZUDP parking kabel.
22. Projekt elektryka ZUDP parking kabel - załącznik.
23. Projekt elektryka Dialux.
24. Projekt elektryka rysunek.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Mistrzejowice", os. Tysiąclecia 42,  31-610 Kraków

ogłasza konkurs ofert na realizację n/w zadania:

wykonanie nawierzchni z kostki brukowej dla altan śmietnikowych
wraz z rozbiórką istniejących altan śmietnikowych
zlokalizowanych na os. Złotego Wieku 66, 67.

Oferty należy składać osobiście w siedzibie Zamawiającego lub za pośrednictwem przesyłki tradycyjnej na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mistrzejowice”, os. Tysiąclecia 42, 31-610 Kraków.

Termin składania ofert do dnia 20.09.2022r.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.09.2022 r. o godz. 9:00 w siedzibie Zamawiającego.

Indywidualne negocjacje z oferentami odbędą się telefonicznie w dniu 21.09.2022 r. w godz. 9:00 – 15:00.

Informacje o przedmiocie konkursu można uzyskać w Dziale Technicznym Spółdzielni:

 • Aleksandra Lasek telefon: 506 785 133, 12 640 99 56

Szczegółowe warunki konkursu określają Warunki Zamówienia, które zostały zamieszczone poniżej.

Warunki Zamówienia można pobrać bezpłatnie ze strony internetowej Spółdzielni: www.smmistrzejowice.pl.

Regulamin udzielania zamówień na roboty, dostawy i usługi w SM „M” znajduje się do wglądu w siedzibie Spółdzielni i na stronie internetowej Spółdzielni. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta i unieważnienia konkursu w całości lub na poszczególne zakresy robót bez podania przyczyny.

Załączniki:

1. Warunki zamówienia.
2. Zał. nr 3 do WZ - projekt umowy.
3. Zał. nr 4 do WZ.
4. Zał. nr 5 do WZ.
5. Zał. nr 6 do WZ.

Kontakt

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Mistrzejowice"

os. Tysiąclecia 42, 31-610 Kraków

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Nasz FanPage