Archiwalne

OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Mistrzejowice” z siedzibą w Krakowie,
os. Tysiąclecia 42  wynajmie

Lokal mieszkalny o powierzchni 27,90 m2

zlokalizowany os. Tysiąclecia 59/63 a

 1. Opis lokalu:

    Lokal mieszkalny zlokalizowany jest  na X piętrze, składa się z   jednego pokoju, kuchni, wc, łazienki,
    przedpokoju.
    Mieszkanie jest  wyremontowane bez wyposażenia. Ogrzewanie centralne z sieci miejskiej.   

    Doskonała lokalizacja, parking przed budynkiem, w pobliżu pętla autobusowa i tramwajowa.
    W okolicy sklepy spożywcze, pizzerie, szkoły, przedszkola, żłobek, obiekty usługowe oraz przychodnia.

2. Wysokość stawki wywoławczej najmu wynosi: 20,00 zł/m2/m-c.

    Cena wywoławcza najmu lokalu za miesiąc wynosi  558,00 zł/m-c.

    Stawka nie obejmuje opłat za media, podatki, windę, domofon oraz fundusz remontowy.

3. Formularz oferty znajduje się na stronie internetowej Spółdzielni www.smmistrzejowice.pl,
    oraz w biurze Spółdzielni os. Tysiąclecia 42, pok. 7.

4. Termin składania ofert ustala się na dzień 24 lipca 2018 r. do godz.1200.
     Oferty wyrażone w formie innej niż kwotowej  zostaną odrzucone.

    Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Wynajem – lokalu mieszkalnego
    o pow. 27,90 m2 os. Tysiąclecia 59/63a ”  w sekretariacie S.M. „Mistrzejowice”,
    os. Tysiąclecia 42,  pok.8.
5. Informacje dodatkowe os. Tysiąclecia 42, pok.7, tel. nr 12 640-99-40.

    Lokal można oglądać w dniu 10.07.2018 r. godz. 1615 – 1645,  18.07.2018 r. godz. 945- 1015.

Regulamin wynajmu lokali mieszkalnych w SM „Mistrzejowice” dostępny jest na stronie internetowej
lub w  siedzibie spółdzielni.

Kraków, dnia 04.07.2018 r.

Wyrys_T_59_63a

Dane do sporządzenia umowy

Druk - oferta

 

OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Mistrzejowice” z siedzibą w Krakowie,
os. Tysiąclecia 42 ogłasza przetarg ustny na najem

Lokalu mieszkalnego o powierzchni 31,70 m2

zlokalizowanego os. Złotego Wieku 61/69

 1. Opis lokalu:

     Lokal mieszkalny zlokalizowany jest  na XI piętrze - poddaszu, składa się z  dwóch pokoi, 
     łazienki, przedpokoju i balkonu. Lokal nie posiada piwnicy. Mieszkanie jest
     wyremontowane bez  wyposażenia.

     Ogrzewanie centralne z sieci miejskiej. Doskonała lokalizacja, parking przed budynkiem,
     w pobliżu pętla autobusowa i tramwajowa. W okolicy sklepy spożywcze, pizzerie, szkoły,
     przedszkola,  obiekty usługowe oraz przychodnia.

2. Wysokość stawki wywoławczej najmu wynosi: 20,00 zł/m2/m-c.

     Cena wywoławcza najmu lokalu za miesiąc wynosi  634,00 zł/m-c.

     Stawka nie obejmuje opłat za media, podatki, domofon, fundusz remontowy oraz windę.

3. Przetarg ustny ofertowy odbędzie się w dniu 23.07.2018 r. o godz. 1200 w Sali Konferencyjnej Spółdzielni os. Tysiąclecia 42
    - parter, 31-610 Kraków

4. Informacje dodatkowe os. Tysiąclecia 42, pok.7, tel. nr 12 640-99-40.
    Lokal można oglądać w dniu 10.07.2018 r. godz. 1530 – 1600, 18.07.2018 r. godz. 900-930.

5. Wadium wynosi: 150 zł .Wadium należy wpłacić do dnia 23.07.2018 r. do godziny 11:00 w kasie Spółdzielni.

Regulamin wynajmu lokali mieszkalnych w SM „Mistrzejowice” dostępny jest na stronie internetowej lub w  siedzibie spółdzielni.

Kraków, dnia 04.07.2018 r.

 

Wyrys ZW 61_69

 

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie § 110 i § 111 ust. 4 Statutu, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Mistrzejowice” w Krakowie podaje do wiadomości Członków Spółdzielni uzupełniony porządek obrad

 WALNEGO   ZGROMADZENIA 
SPÓŁDZIELNI  MIESZKANIOWEJ  „MISTRZEJOWICE”

 które odbędzie się 23 czerwca 2018 r. (sobota) o godz. 9oo
w Domu Kultury „Kuźnia” os. Złotego Wieku 14

 Porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
 3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 4. Wybór Komisji: a) Skrutacyjnej, b) Mandatowej, c) Wyborczej, d) Wniosków.
 5. Przedstawienie protokołu Komisji Mandatowej w przedmiocie obecności i prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz prawomocności obrad.
 6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Mistrzejowice” za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017 r.
 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2017 r. wraz z opinią Biegłego Rewidenta.
 8. Podjęcie Uchwał w sprawach:
  a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności SM „Mistrzejowice” za 2017 r.
  b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 r.
  c) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za 2017 r.
  d) przeznaczenia nadwyżki bilansowej (zysku netto) za 2017 r.
 9. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Mistrzejowice” za okres od 01.01.2017 r.
  do 30.04.2018 r. - podjęcie Uchwały.
 10. Wybór członków Rady Nadzorczej – podjęcie Uchwały.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu SM „Mistrzejowice”.
 12. Sprawozdanie z realizacji wniosków przyjętych na Walnym Zgromadzeniu w dniu 08.12.2017 r.
 13. Informacja z realizacji wniosków z lustracji pełnej działalności Spółdzielni za lata 2013÷2015.
 14. Rozpatrzenie wniosku Członków Spółdzielni z budynków 64, 65 i 66 na os. Tysiąclecia o „umorzenie zadłużenia budynków z tytułu funduszu remontowego związanego z budową parkingów na dz. 115/1 i remontem drogi dojazdowej do nich”.
 15. Dyskusja.
 16. Przedstawienie protokołu Komisji Wniosków i przyjęcie wniosków.
 17. Zakończenie obrad.

Uwaga:

 1. Sprawozdania, projekty uchwały, protokół z ostatniego Walnego Zgromadzenia są wyłożone do zapoznania się przez Członków Spółdzielni w siedzibie Spółdzielni, os. Tysiąclecia 42 pok. nr 7, w godzinach jej pracy.
 2. Propozycje zmian do projektów uchwał Członkowie SM „Mistrzejowice” mogą wnosić pisemnie do 3 dni przed datą Walnego Zgromadzenia
 3. Mandaty uprawniające do uczestnictwa w zebraniu i głosowaniu będą wydawane w dniu zebrania
  tj. 23.06.2018 r. od godz. 815 po okazaniu dokumentu tożsamości ze zdjęciem i dokumentów uprawniających do uczestnictwa (obowiązkowo) - dot. pełnomocników oraz osób reprezentujących małoletnich.
 4. Na salę obrad będą mogli wchodzić tylko Członkowie Spółdzielni i pełnomocnicy Członków Spółdzielni
  ze względu na obowiązującą ustawę o ochronie danych osobowych.

Kraków, dnia 08.06.2018 r.

Kontakt

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Mistrzejowice"

os. Tysiąclecia 42, 31-610 Kraków

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Nasz FanPage