Archiwalne

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Mistrzejowice” z siedzibą w Krakowie,
os. Tysiąclecia 42  ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony ofertowy na najem:

Lokalu w pawilonie handlowym zlokalizowanym na os. Złotego Wieku 14
o powierzchni 292,20 m2 - piwnice

1. Opis lokalu:

Lokal użytkowy usytuowany jest w piwnicach pawilonu handlowego. Doskonały dojazd do lokalu,  przed wejściem do lokalu znajduje się  parking. Lokal doskonale nadaje się na powierzchnię magazynową oraz działalność usługową. Lokal nie posiada ogrzewania z sieci miejskiej.

Stawka wywoławcza: 13,00 zł/m2/m-c netto- stawka nie obejmuje opłat za media (woda, energia elektryczna, wywóz nieczystości).

Przetarg - otwarcie ofert (bez udziału oferentów) odbędzie się w dniu 15.03.2023 r. (środa) o godz. 12:00 w sali  konferencyjnej Spółdzielni os. Tysiąclecia 42 – parter.

Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości:
3 799,00 (słownie: trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych), które należy wpłacić do dnia 15.03.2023 r. do godziny 10:00 na konto S.M. Mistrzejowice PKO BP II O/Kraków 75 1020 2906 0000 1602 0014 1135.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Przetarg – lokal użytkowy
os. Złotego Wieku 14, pow. 292,20 m2 do dnia 15.03.2023 r. do godz. 10:00 w sekretariacie
S.M. ”Mistrzejowice”, os. Tysiąclecia 42, pok. 8 lub kopertę wrzucić do skrzynki umiejscowionej przy wejściu do Spółdzielni.

Pozostałe warunki przetargu do wglądu w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej www.smmistrzejowice.pl,

Zarząd zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Lokal można oglądać w godzinach pracy Spółdzielni po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu pod nr 12 640 99 45, 518 053 981.