Ogłoszenia

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mistrzejowice”z siedzibą w Krakowie os. Tysiąclecia 42 ogłasza:

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA:

Wyłonienie nabywcy prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego położonego w Krakowie os. Złotego Wieku 31/31 o powierzchni użytkowej 56,20 m2  będącego własnością Spółdzielni.

Przedmiotowy lokal usytuowany jest na  parterze budynku wielomieszkaniowego,
V-cio kondygnacyjnego i składa się z 4 pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki oraz przynależnej do lokalu piwnicy o powierzchni 4,20 m2.

Cena wywoławcza wynosi: 442 469 zł.

Wadium wynosi:  22 100 zł.

Lokal można oglądać  w dniu w godz. 19.06.2023 r. w godz. 8:30 - 9:00 oraz w dniu 20.06.2023 r. w godz. 16:00 - 16:30.

Przetarg odbędzie się w Sali Konferencyjnej SM „Mistrzejowice” w Krakowie, os. Tysiąclecia 42 (parter) w dniu 23.06.2023 r. o godz. 10:00

Wadium należy wpłacić do dnia 22.06.2023 r. na rachunek bankowy PKO BP S.A. II O/Kraków 75 1020 2906 0000 1602 0014 1135  z informacją: Przetarg na lokal os. Złotego Wieku 31/31.

Wpłacone przez uczestników przetargu wadium, którzy nie wygrali przetargu zostanie zwrócone do trzech dni roboczych.

Wadium wniesione przez wygrywającego przetarg zostaje zaliczone na poczet wylicytowanej kwoty.

Osoba wygrywająca przetarg na ustanowienie odrębnej własności lokalu obowiązana jest w terminie do 30 dni kalendarzowych wpłacić cenę nabycia zaoferowaną w przetargu, koszt wykupu gruntu 120,74 zł oraz złożyć wniosek o ustanowienie odrębnej własności lokalu.

W przypadku uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz Spółdzielni.

Zawarcie aktu notarialnego ustanowienia odrębnej własności lokalu i przeniesienia własności z wygrywającym przetarg nastąpi, w terminie do 21 dni od daty wpłaty kwoty wylicytowanej.

Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego, założenia i wpisu do księgi wieczystej ponosi nabywca przy zawieraniu umowy notarialnej.

Przy zawarciu aktu notarialnego nie jest pobierany podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC).

Szczegółowe warunki przetargu określa „Regulamin przetargu na ustalenie warunków nabycia prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego”, z którym można zapoznać się  w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 7 lub na stronie internetowej www. smmistrzejowice.pl

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Spółdzielni, pokój nr 7 lub pod nr telefonu 12 640 99 40.

Poniżej załączamy pismo UMK dotyczące:

Uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziałów w nieruchomości gruntowej jej współużytkownikom wieczystym tj. właścicielom lokali mieszkalnych nabytych od spółdzielni mieszkaniowych.

Kontakt

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Mistrzejowice"

os. Tysiąclecia 42, 31-610 Kraków

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Nasz FanPage