Archiwalne

tys.42 2

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Mistrzejowice” z siedzibą w Krakowie,
os. Tysiąclecia 42  ogłasza  przetarg pisemny nieograniczony ofertowy na najem:

lokalu użytkowego o powierzchni 24,00m2
zlokalizowanego na os. Tysiąclecia 42, parter

Opis lokalu:

Lokal użytkowy znajduje się w dużym kompleksie handlowo- usługowym, w pobliżu znajduje się szkoła, przedszkole oraz duży parking. Lokal doskonale nadaje się na działalność usługową -  mała gastronomia, biuro.

Stawka wywoławcza: 32,60 zł/m2/m-c netto.
Stawka nie obejmuje opłat za media (c.o., wodę, energię elektryczna, wywóz nieczystości).

Otwarcie ofert (bez udziału oferentów) odbędzie się w dniu 24.01.2020 r. (piątek) o godz. 1130 w sali  Konferencyjnej Spółdzielni os. Tysiąclecia 42 – parter.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Przetarg – lokal użytkowy
os. Tysiąclecia 42” do dnia 24.01.2020 r. do godz. 1000 w sekretariacie S.M. ”Mistrzejowice” os. Tysiąclecia 42, pok. 8.

Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości: 820,00 zł (słownie: osiemset dwadzieścia złotych) które należy wpłacić do dnia 24.01.2020 r. do godziny 1000 na konto S.M. Mistrzejowice PKO BP II O/Kraków 75 1020 2906 0000 1602 0014 1135.

Lokal można oglądać w godzinach pracy Spółdzielni po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu pod nr 12 640 99 45 lub 518 053 981.

Pozostałe warunki przetargu do wglądu w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej www.smmistrzejowice.pl,

Zarząd zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

tys. 42 3

Widok T 87

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Mistrzejowice” z siedzibą w Krakowie, os. Tysiąclecia 42  ogłasza  przetarg pisemny nieograniczony ofertowy  na najem:
pawilonu handlowego znajdującego się na os. Tysiąclecia 87,
o powierzchni użytkowej 1165 m2.

1. Opis lokalu:

Pawilon handlowy rozbudowany w 2009 roku, znakomita lokalizacja budynku, w centrum dużego osiedla, dojazd z możliwością parkowania (miejsca parkingowe od frontu oraz duży parking przy ścianie bocznej pawilonu). W pobliżu znajdują się: budynki mieszkalne, szkoła, przedszkole, kościół oraz plac targowy. Pawilon świetnie nadaje się na działalność handlową, np. market.

2. Wysokość stawki wywoławczej najmu wynosi: 42,00 zł/m2/m-c + podatek VAT.
Stawka najmu nie obejmuje opłat za media tj.: wodę, centralne ogrzewanie, energię elektryczną oraz wywóz nieczystości.

3. Warunkiem udziału w przetargu jest:

 • wniesienie wadium w wysokości 49 000,00 zł (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy złotych), które należy wpłacić do dnia 14.11.2019 r. do godziny 10:00 na rachunek Spółdzielni Mieszkaniowej "Mistrzejowice" PKO BP II O/Kraków 75 1020 2906 000 1602 0014 1135 z dopiskiem "Przetarg - lokal użytkowy os. Tysiąclecia 87".
 • Złożenie oferty  wg załącznika nr 1 (do pobrania w biurze Spółdzielni, os. Tysiąclecia 42, pok. 5A lub na stronie internetowej www.smmistrzejowice.pl, menu Przetargi/Ogłoszenia.
 • dołączenie do oferty dowodu wpłaty wadium.

4. Termin składania ofert ustala się na dzień 14.11.2019 r. do godziny 10:00.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Przetarg - lokal użytkowy os. Tysiąclecia 87" w sekretariacie SM "Mistrzejowice", os. Tysiąclecia 42, pokój 8.
W chwili podpisania umowy najmu z wybranym oferentem należy przedłożyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

5. Otwarcie ofert (bez udziału oferentów) nastąpi w dniu 14.11.2019 r. o godzinie 11:00 w sali konferencyjnej Spółdzielni w os. Tysiąclecia 42 - parter .

6. Informacje dodatkowe.

Lokal można oglądać w godzinach pracy Spółdzielni po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu pod nr 12 640 99 45 oraz 518 053 981.
Pozostałe warunki przetargu do wglądu w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej www.smmistrzejowice.pl, w menu „Przetargi/lokale użytkowe”.
Zarząd zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Wejcie T 87

IMG 20190906 155112

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z lokalem użytkowym oferowanym do wynajmu bezpośrednio przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Mistrzejowice”.

Lokal użytkowy o powierzchni całkowitej 95,80 m2
w os. Złotego Wieku 14, parter

Opis lokalu:
Lokal użytkowy znajduje się w pawilonie handlowym, w którym znajduje się też dom kultury oraz duży sklep spożywczy, w pobliżu znajdują się też dwie szkoły, przedszkole oraz duży parking. Lokal posiada dwa wejścia, doskonale nadaje się na działalność usługową, handlową. Część stolarki okiennej (od południa) została wymieniona, natomiast istnieje możliwość wymiany stalowej stolarki okiennej na nową aluminiową od strony frontowej. Ogrzewanie w lokalu z sieci miejskiej MPEC.

Proponowana stawka najmu: 35,00 zł/m2/m-c + podatek VAT
Stawka nie obejmuje opłat za media (c.o., wodę, energię elektryczną, wywóz nieczystości).

Informacje dodatkowe.
Lokal można oglądać w godzinach pracy Spółdzielni po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu pod nr /12/ 640-99-45 oraz 518-053-981.

 IMG 20190906 155112

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Mistrzejowice” z siedzibą w Krakowie,
os. Tysiąclecia 42 ogłasza przetarg pisemny nieograniczony ofertowy na najem:

Lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej 95,80 m2  
w os. Złotego Wieku 14, parter

 1. Opis lokalu:

Lokal użytkowy znajduje się w pawilonie handlowym, w którym znajduje się także dom kultury oraz duży sklep spożywczy, w pobliżu znajdują się dwie szkoły, przedszkole oraz duży parking. Lokal posiada dwa wejścia, doskonale nadaje się na działalność usługową, handlową.

 1. Wysokość stawki wywoławczej najmu wynosi: 35,00 zł/m2/m-c + podatek VAT

Cena wywoławcza najmu lokalu za miesiąc wynosi netto 3 353 zł/m-c + podatek VAT.
Stawka nie obejmuje opłat za media (c.o., wodę, energię elektryczną, wywóz nieczystości).

 1. Warunkiem udziału w przetargu jest:
 • Wniesienie wadium w wysokości 3 500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych. Wpłata wadium w kasie Spółdzielni lub na konto S.M. Mistrzejowice PKO BP II O/Kraków 75 1020 2906 0000 1602 0014 1135 do dnia 26.09.2019 r. (czwartek) do godz. 1000 z dopiskiem „Przetarg – lokal użytkowy os. Złotego Wieku 14”.
 • Złożenie oferty wg załącznika nr 1 (do pobrania w biurze Spółdzielni os. Tysiąclecia 42, pok. 5a lub na stronie internetowej www.smmistrzejowice.pl, menu Przetargi/Ogłoszenia.
 • Dołączenie do oferty dowodu wpłaty wadium.
 1. Termin składania ofert ustala się na dzień 26.09.2019 r. do godz. 1000.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg – lokal użytkowy os. Złotego Wieku 14 ” w sekretariacie S.M. „Mistrzejowice”, os. Tysiąclecia 42, pok.8.

W chwili podpisania umowy najmu z wybranym oferentem należy przedłożyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

 1. Otwarcie ofert (bez udziału oferentów) nastąpi w dniu 26.09.2019r. (czwartek) o godz. 1100 w sali konferencyjnej S.M. ”Mistrzejowice”, os. Tysiąclecia 42.

 2. Informacje dodatkowe.

Lokal można oglądać w godzinach pracy Spółdzielni po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu pod nr 12 640 99 45 oraz 518 053 981.

Pozostałe warunki przetargu do wglądu w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej www.smmistrzejowice.pl, w menu „Przetargi/lokale użytkowe”.

Zarząd zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

IMG 20190906 155123

Kontakt

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Mistrzejowice"

os. Tysiąclecia 42, 31-610 Kraków

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Nasz FanPage