Archiwalne

Konkurs ofert - wrzesień 2022 - nawierzchnia z kostki

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Mistrzejowice", os. Tysiąclecia 42,  31-610 Kraków

ogłasza konkurs ofert na realizację n/w zadania:

wykonanie nawierzchni z kostki brukowej dla altan śmietnikowych
wraz z rozbiórką istniejących altan śmietnikowych
zlokalizowanych na os. Złotego Wieku 66, 67.

Oferty należy składać osobiście w siedzibie Zamawiającego lub za pośrednictwem przesyłki tradycyjnej na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mistrzejowice”, os. Tysiąclecia 42, 31-610 Kraków.

Termin składania ofert do dnia 20.09.2022r.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.09.2022 r. o godz. 9:00 w siedzibie Zamawiającego.

Indywidualne negocjacje z oferentami odbędą się telefonicznie w dniu 21.09.2022 r. w godz. 9:00 – 15:00.

Informacje o przedmiocie konkursu można uzyskać w Dziale Technicznym Spółdzielni:

  • Aleksandra Lasek telefon: 506 785 133, 12 640 99 56

Szczegółowe warunki konkursu określają Warunki Zamówienia, które zostały zamieszczone poniżej.

Warunki Zamówienia można pobrać bezpłatnie ze strony internetowej Spółdzielni: www.smmistrzejowice.pl.

Regulamin udzielania zamówień na roboty, dostawy i usługi w SM „M” znajduje się do wglądu w siedzibie Spółdzielni i na stronie internetowej Spółdzielni. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta i unieważnienia konkursu w całości lub na poszczególne zakresy robót bez podania przyczyny.

Załączniki:

1. Warunki zamówienia.
2. Zał. nr 3 do WZ - projekt umowy.
3. Zał. nr 4 do WZ.
4. Zał. nr 5 do WZ.
5. Zał. nr 6 do WZ.

Kontakt

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Mistrzejowice"

os. Tysiąclecia 42, 31-610 Kraków

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Nasz FanPage