Archiwalne

Przetargi na roboty remontowo-budowlane

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mistrzejowice” z siedzibą w Krakowie os. Tysiąclecia 42

ogłasza

PRZETARGI NIEOGRANICZONE OFERTOWE

na realizację n/w zadań:

 

  1. Remont małych balkonów i wykonanie zadaszenia nad balkonami 4 piętra w budynkach mieszkalnych na os. Tysiąclecia– wadium 700,00 zł, otwarcie ofert: 27.02.2019r.
  2. Remont daszków i ścian wiatrołapów w budynkach na os. Złotego Wieku – wadium  500,00 zł, otwarcie ofert: 27.02.2019r.
  3. Remont dźwigu osobowego w budynku na os. Tysiąclecia – wadium 900,00 zł, otwarcie ofert: 27.02.2019r.
  4. Wykonanie instalacji klimatyzacji w sali konferencyjnej Spółdzielni w paw. os. Tysiąclecia nr 42 – wadium  500,00 zł, otwarcie ofert: 28.02.2019r
  5. Wymiana ślusarki stalowej na aluminiową w paw. os. Tysiąclecia nr 42 – elewacja zachodnia od strony podwórka – wadium  800,00 zł, otwarcie ofert: 28.02.2019r
  6. Remont instalacji elektrycznej w lokalach użytkowych sklepów „Zachęta” w paw. na os. Złotego Wieku nr 14 oraz os. Tysiąclecia nr 15 – wadium 600,00 zł, otwarcie ofert: 28.02.2019r.
  7. Remont instalacji wewnętrznej wodociągowej wraz inwentaryzacją  w paw. os. Tysiąclecia nr 42 – wadium  500,00 zł, otwarcie ofert: 28.02.2019r.

 Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie Spółdzielni w terminie od dnia  ukazania się ogłoszenia do dnia  26.02.2019r. do godz. 16 00Otwarcie ofert nastąpi w sali konferencyjnej SM „M” os. Tysiąclecia 42.

Informacje o przedmiocie przetargów można uzyskać w Dziale Technicznym Spółdzielni os. Złotego Wieku  19/20 pok. Nr 1, 2, 5 tel: 12 640 99 58, 12 640 99 56, 12 640 99 54 (zadanie nr 6).

Szczegółowe warunki przetargowe określają Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia, które zostały zamieszczone na stronie internetowej Spółdzielni. SIWZ  można pobrać:

- bezpłatnie ze strony internetowej Spółdzielni:

- w wersji papierowej za odpłatnością 30,00 zł + VAT  .

Wadium na poszczególne zakresy robót należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Spółdzielni.

Regulamin udzielania zamówień na roboty, dostawy i usługi w SM „M” znajduje się do wglądu w siedzibie Spółdzielni i na stronie internetowej Spółdzielni.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta i unieważnienia przetargu w całości lub na poszczególne zakresy robót bez podania przyczyny.

Kontakt

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Mistrzejowice"

os. Tysiąclecia 42, 31-610 Kraków

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Nasz FanPage